1. Koulutuspoliittinen ohjelma;
 2. Tiedepoliittinen ohjelma;
 3. Sosiaalipoliittinen ohjelma:
 4. Terveydenhuollon ohjelma;
 5. Talouspoliittinen ohjelma;
 6. Turvallisuuspoliittinen ohjelma;
 7. Maatalous- ja elintarvikepoliittinen ohjelma Euroopan Unionissa;
TÄRKEÄT YHTEISKUNNALLISET UUDISTUKSET SUOMESSA:

 1. Uudistetaan oikeuslaitos – siirretään päätösvalta tuomareilta kaikista osapuolista riippumattomalle oikeusneuvostolle – taataan maksuton oikeudenkäynti ilman asianajajia, kunnioitetaan perustuslakia joka turvaa yksilön oikeudet, turvataan sananvapaus,   ja poistetaan tiedustelulaki yksilön oikeusturvaa loukkaavana.
 2. Jokaisen kansalaisen oikeusturvan kannalta on välttämätöntä että poistetaan virkamiesten syytesuoja ja virkavastuu – julkishallinnon palveluksessa olevien on vastattava päätöksistään henkilökohtaisesti sekä rikosoikeudellisesti että taloudellisesti – ja noudatettava lakeja eikä sisäisiä ohjeita ja käytäntöjä.
 3. Tuetaan yrityksiä ja työllisyyttä – laaditaan uusi rahoituslaki suojaamaan jokaisen suomalaisen taloudellinen riippumattomuus – lakkautetaan asiakasrekisterit, kantarekisteri, verottajan Gen Tax-ohjelmisto, tulorekisteri ja ulosottolaitos.
 4. Siirretään lakisääteiset eläkkeet ja muut maksut valtionkonttoriin – eläkevarat vain suomalaisen yhteiskunnan käyttöön, pörssiyhtiöihin maksetut ja sijoitetut eläkemaksut ovat vaarassa hävitä, jolloin eläkkeet jäävät maksamatta.
 5.  Annetaan metsien kasvaa, tuottaa ja säilyttää hiilinielu – luovutaan muovipakkauksista ja tehdään sellua ja paperia bakteereilla ja lisätään hiilinielua.
 6. Siirrytään jätevesien vajaasta ja saastuttavasta käsittelystä nollapäästöteknologioiden käyttöön – puhdasvesilaitokset eliminoivat kaikki epäpuhtaudet jätevesistä ja veistöjen pilaantuminen loppuu – juomavesilähteet pysyvät puhtaina.
 7. Syödään suomalaista luomulähiruokaa; lihaa, maitotuotteita, vihanneksia ja kotimaisia hedelmiä – nostetaan tuottajahinnat ja turvataan puhtaan ravinnon saatavuus, vaaditaan tuontielintarvikkeilta samat laatuvaatimukset kuin suomalaisiltakin.

TÄRKEÄT UUDISTUKSET EUROOPAN UNIONISSA:

 1. Luodaan itsenäisten valtioiden yhtenäinen EU, jossa Britannia, Skotlanti ja yhtenäinen Irlannin Tasavalta sekä Puola, Unkari, Itävalta, Kreikka ja Italiakin voivat olla mukana rakentamassa kestävää kehitystä ilman jatkuvaa ylivelkaantumista.
 2. EU-maat eivät saa maksaa toisten valtioiden velkoja missään muodossa eivätkä osallistua toisten valtioiden sisäisiin asioihin millään tavalla.
 3. Laajennetaan koululaisten, opiskelijoiden ja tutkijoiden vaihto-ohjelmia osana aktiivista ja kestävää rauhan rakentamista, jota tuetaan kansallisilla puolustusvoimilla ilman sotilasliittoja.
 4. Suljetaan EU:n ulkorajat muulta kuin työperäiseltä maahanmuutolta ilman ulkomaisen halpatyövoiman sosiaalitukia. Sallitaan maahantuloasioissa itsenäisten valtioiden oma päätösvalta.
 5. Muutetaan EU:n maataloustuet tukemaan suoraan suomalaista maataloustuotantoa ohi ylikansallisten ja kansallisten kaupan monopolien. Sallitaan kansalliset maataloustuet ohi EU:n päätösvallan.