SISÄINEN TURVALLISUUS JA MAANPUOLUSTUS

Rajavalvonta ja sisäinen turvallisuus

Maanpuolustuksessa rajavalvonta tarkoittaa, että kukaan ei voi ylittää rajojamme ilman lupaa, ei maalta mereltä eikä ilmasta.

Koska EU-kansalainen saa tulla ja mennä rajojemme yli vapaasti, on erittäin tärkeää, että muutkin EU-maat, ei ainoastaan Suomi, valvovat ulkorajojaan tehokkaasti. Maanpuolustuksen ja sisäisen turvallisuuden kannalta on välttämätöntä, että kaikki EU-maat noudattavat samoja sääntöjä ja valvovat omia rajojaan, niin että niitä ei ylitä kukaan, ei myöskään turvapaikan hakijaksi ilmoittautuva, ilman pätevää syytä ja asianmukaisia lupia ja rekisteröintiä ja valvontaa. EU:ssa on kunnioitettava alkuperäiskansojen ikimuistoisia oikeuksia. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa saamelaisalueet ja niiden hyödyntämisestä päättäminen ovat saamelaisten itsehallinnon luovuttamaton oikeus ja heidän kulttuurinsa perusta.

Maahanmuuttajien tehokkaalla kotouttamisella ja välittömällä koulutuksella työhön säästetään nyt holtittomasti hoidetun maahanmuuton aiheuttamat vahingot. Euroopan Unionissa tulee sallia vain ja ainoastaan sellainen työperäinen maahanmuutto, joka ei aiheuta EU-kansalaisen työttömyyttä tai palkan alennusta.

Lakialoite 22: Sisäistä turvallisuutta lisätään sillä, että suomalaiset ovat tasa-arvoisia joka suhteessa, myös taloudellisesti, niin ettei kukaan elä kouluttamattomana eikä työelämän ulkopuolella, eikä kodittomana ilman riittävää toimeentuloa.

Maanpuolustuksessa tehtävät valinnat

Maanpuolustuksen pääpainon on oltava rajavalvonnassa ja maa- ja pioneeri- joukoissa ja ohjuspuolustuksessa, ei hyökkäystoimintaan tarkoitetuissa hävittäjälentokoneissa, joiden toiminta hyökkäyksen kohteeksi jouduttaessa voidaan lamauttaa nopeasti.

Puolustuksessa kannettavilla ja liikuteltavilla ohjuksilla saavutetaan halvemmalla hinnalla ylivertainen, tuhatkertainen teho lentokalustoon verrattuna.

Minusta näillä on kiva lennellä, mutta uudemmatkin häivehävittäjät ja yliääniohjukset putoavat GR-ohjuksillamme elleivät kauppasuhteemme, kulttuurivaihtomme ja aktiiviset rauhanponnistelumme takaa meidän turvallisuuttamme. Viimeinen lentoni USA:ssa Bill Johnsonin Neuvostoliitosta ostamalla L 39 Albatrossilla no 23, kesällä 2008. (Owatonna, MN, USA)

Lakialoite 23: Hajautettu ohjuksilla varustettu jalkaväki on paras ja tehokkain puolustuskeino kaikissa olosuhteissa. Puolustusteho kasvaa ja säästyneillä puolustusmäärärahoilla tehostetaan sosiaaliturvaa.

VAIKUTUKSET KANSANTALOUTEEN: Lakialoitteet 22 ja 23 

Kotimaassa valmistetuilla ohjuspuolustusjärjestelmillä voidaan säästää jopa yli 20 miljardia euroa hävittäjälentokoneisiin verrattuna. 

Kaikilla edellä mainituilla lakimuutoksilla säästetään niin paljon, että valtion velkaa voidaan maksaa pois (lisäsäästö korkokulujen poistossa) 

– ja jokaiselle suomalaiselle turvata toimeentulo ja eläke ilman ”pikavippien” rasitusta. 

Rauhan ylläpito ja sisäinen turvallisuus EU:ssa

Meidän suomalaisten tulee pysyä puolueettomina ja kaikkien sotilaallisten yhteenottojen ulkopuolella sekä edistää rauhaa ja hyviä suhteita kaikkien kanssa. Aktiivinen, kansainvälinen työ rauhan ylläpitämiseksi on paras keino välttää aseiden ja erityisesti joukkotuhoaseiden käyttö konfliktien ratkaisijana.

Lakialoite 24: Meidän ei tule myydä asetarvikkeita kenellekään, eikä osallistua sotatoimiin missään maassa eikä kenenkään puolesta eikä ketään vastaan.

Rauha ja sisäinen turvallisuus muissa EU-maissa

EU:ssa myös muiden jäsenmaiden sisäinen rauha on meille yhtä tärkeä kuin rauha omassa maassamme. Brexit sulkee Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajan ja luo uuden konfliktin. Itsenäisten kansallisvaltioiden EU:ssa pitää toisten maiden miehitys lopettaa ja tunnustaa kansalliset rajat ja itsemääräämisoikeudet. Britanniassa tämä koskee Skotlantia ja yhtenäistä Irlannin tasavaltaa, Espanjassa Gibralttaria, Kataloniaa ja Baskimaata.

Alkuperäiskansojen oikeudet EU:ssa

EU:ssa on kunnioitettava alkuperäiskansojen ikimuistoisia oikeuksia. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa saamelaisalueet ja niiden hyödyntämisestä päättäminen ovat saamelaisten itsehallinnon luovuttamaton oikeus ja heidän kulttuurinsa perusta.

Espanjassa baskit ovat baskimaan alkuperäisväestö ja he puhuvat Euroopan vanhinta kieltä. Heillä on myös oikeus oman kielensä ja kulttuurinsa säilyttämiseen ja alueensa itsehallintoon, kuten katalonialaisten Kataloniassa.

Tietoliikenne ja valtion turvallisuus

Tietoliikenteen suojaaminen on yhtä tärkeätä kuin maan rajojen suojaaminen aseellista hyökkäystä vastaan. Valtiollinen, turvallisuuden ylläpitämiseksi käytettävä tietoliikenne on pidettävä erossa henkilötietoliikenteestä ja kansainvälisten tietoliikenneyhtiöiden ja niiden ohjelmistojen käytöstä. Henkilötietoliikenteen valvonta ei kuulu maanpuolustukseen. Päinvastoin se vaarantaa yksilön turvallisuuden ja vapauden. ”Kirjesalaisuus” ja ihmisoikeudet ovat erottamattomia.  Tiedustelulaki ei täytä näitä ehtoja! Perustuslakien suoma turva voi nyt muuttua viranhaltioiden lisääntyväksi terrorismiksi omia kansalaisia vastaan. Tuli on hyvä renki mutta huono isäntä. Eduskunta luopui isännyydestään, mutta MIKSI? Johdettiinko eduskuntaa harhaan?

On myös huomattava, että tolkuton turismin lisääminen ja kansainvälisten yhtiöiden ja valtioiden tarjoama rahoitus kuormittaa ympäristöämme, tuhoaa metsämme ja pilaa vesistömme ja voi muodostaa uhan turvallisuudellemme ja itsenäisyydellemme. Tässä on oltava tarkkana, ettei muutamien yksilöiden hyöty koidu kaikkien muiden vahingoksi.

Lakialoite 25: Valtion turvallisuuteen liittyvä tietoliikenne on pidettävä erossa henkilötietoliikenteestä, eikä henkilöön kohdistuva mielenkiinto saa johtaa perustuslaillisen oikeusturvan menettämiseen.

Väestön suojaaminen

Varmuusvarastot ja väestön suojaus on perustettava uudestaan kestävälle pohjalle. Elintarvikkeiden ja muiden välttämättömien hyödykkeiden varmuusvarastot on perustettava vähintään 3 vuoden tarpeita varten.

Lakialoite 26: Väestönsuojat on rakennettava myös luonnonkatastrofien ja onnettomuuksien varalle.