HANNU L. SUOMINEN, toimitusjohtaja, Espoo
CEO, Applied Physics Instruments API Oy
Filosofian tohtori, merimikrobiologi
Yrittäjä 40 vuotta

300 tieteellis-teknistä projektia 45 maahan.
Ympäristön suojelun alalta 153 omaa kansainvälistä patenttia.
Tärkeimmät saavutukset jätevesien puhdistuksessa, ravinteiden kierrätyksessä ja OFF-GRID energian tuotannossa.
Mielenkiinnon kohteena Itämeren suojelu, nollapäästöteknologiat, ja suurenergiafysiikka.