Puhdasta juomavettä kaikille,

14.10.2021

Jokainen espoolainen käyttää noin 150 litraa juomavettä päivässä. Jokainen espoolainen myös tuottaa joka päivä 150 litraa jätevettä, josta osa johdetaan käsittelemättömänä suoraan rantavesiin pilaamaan jo ennestään pahoin likaantunutta Itämerta. Loput johdetaan Espoon edustalle vain osittain käsiteltynä – roskat poistettuna. Jokainen veneilijä voi todeta Itämeren huonon vedenlaadun veneensä pohjaan kertyneestä levä- ja kotilokasvustosta ja rannoille kertyneestä muoviroskasta. Itämeren suojelun nimissä kerätään rahaa, mutta toisaalta samat tahot kiihdyttävät itse meriveden kemiallista saastuttamista.

Helsingin kantakaupungin edustalla on 26 käsittelemättömän viemäriveden purkuputkea. Viemäriveden vaikutuksen veden huonoon laatuun voi havaita silmillään ja nenällään. Ulosteperäisten jätteiden lisäksi käsittelemättömän jäteveden mukana kulkeutuu Kauppatorin rantaan näkymättömänä pysyviä bakteereja, viruksia (myös koronavirus), lääkeaineita, pesukemikaaleja, öljyjä ja huumausaineita. Nämä samat haitta-aineet leviävät Helsingistä myös Espoon vesille.

Voimassaolevan ympäristönsuojelulain § 1 kieltää vesistöjen pilaamisen, mutta lakia ei noudateta eikä sen toteuttamista valvota. Ei edes ELY-keskusten myöntämillä poikkeusluvilla saa sotkea ympäristöä ja pilata luonnonvesiä. Kunnat, Espoo mukaan lukien, kaikki kaivokset ja metsäteollisuus saavat laskea jätevetensä läheisiin luonnonvesiin tai purkuputkea pitkin Itämereen. On käsittämätöntä, että kunnan ympäristöasioista vastaavan viranomaisen mielestä ”puhdistamattomien jätevesien johtamisesta Itämereen ei ole vielä ollut niin kovin suurta haittaa”. Asennetta perustellaan sillä, että viemäriveden purkuputkien johtaminen käsittelyyn on kallista ja aikaa vievää, eikä kunta ole myöntänyt siihen määrärahaa. Samaan aikaan ”sukupuolineutraaleja” liikennemerkkejä uusitaan 150 miljoonalla eurolla!

Presidentinlinnan edustalla on avoviemäri, mutta onko presidentti puuttunut asiaan?

Minun mielestäni kaikki jätevedet on puhdistettava juomavesikelpoisiksi ja vettä on pyrittävä kierrättämään mahdollisimman paljon. Tällä hetkellä juomavedeksi käsiteltävä järvivesi johdetaan pääkaupunkiseudulle putkea pitkin Päijänteestä, jonne kaikki kylät, kaupungit ja teollisuus Lahdesta Jyväskylään laskevat käsittelemätöntä tai vain osittain käsiteltyä viemärivettä. Siitä saa myös Espoo osansa.

Espoon kuten muidenkin kuntien kiinteät jätteet, joita ei voi kierrättää, on muutettava puhtaiksi ja uudelleen käyttökelpoisiksi alkuaineiksi lämpökemiallisella hajotuksella. Jätevoimalaitokset, joiksi jätteiden polttolaitoksia nimitetään, tuottavat ilmakehään paitsi hiilidioksidia myös rikin ja typen oksideja. Niistä muodostuneet rikki- ja typpihapot pilaavat ilman laadun. Polttolaitoksilta savukaasulauhteet johdetaan Itämereen, josta pyydettyä kalaa ei syö edes naapurin kissa. Kemiallisilta saasteilta ei suojaa maski, vaan tehokaampi polttoon perustumaton liikenne, jätteenkäsittely ja energiantuotanto.

Hengityssuojaimet

Kaupunki-ilma tappaa? Tokiossa oli vielä 70-luvulla katujen kulmissa kolikoilla toimivia automaatteja, joista sai hengittää puhdasta, raikasta ilmaa selvitäkseen seuraavaan kadunkulmaan. Ei ole enää. Kaupunki-ilma on siellä puhdistunut, mutta vieläkään se ei ole yhtä puhdasta kuin esim. Suomen maaseudulla.

Tiheä rakentaminen pääväylien kuten metron asemien ympärille ja joukkoliikenne kaukana sijaitseville työpaikoille synnyttää ruuhkaliikenteen, joka on pysyvä uhka terveydelle, kuten nyt on käytännössä todettu. Asutuksen ja työpaikkojan hajautettu sijoitus luo viihtyisän ja turvallisen ympäristön.

Maskin käyttöä puoltaa se, että pienhiukkasten ja aerosolien pääsy keuhkoihin estyy suurelta osin (0,1 millimetristä ylöspäin). Ilmassa on luonnostaan keväisin siitepölyä, joka aiheuttaa allergisia reaktioita osassa ihmisiä. Syksyisin ilmassa on enimmäkseen luonnosta peräisin olevia homeitiöitä, jotka saattavat aiheuttaa samankaltaisia oireita. Ihmisen teollinen toiminta ja siihen liittyvä kivihiilen, öljyn ja kaasun poltto levittää kaupunki-ilmaan pienhiukkasia. Energian tuotanto ja liikenne aiheuttavat suurimmat päästöt, jotka altistavat hengitysteiden sairauksille.

Maskin käyttö vähentää sisäänhengitettävien biologisten ja epäorgaanisten hiukkasten määrää oleellisesti. Kaupunkiympäristössä ja teollisissa töissä, kosteissa sisätiloissa kouluissa ja työpaikoilla homeitiöiden aiheuttamat sairaudet ovat lisääntyneet johtuen liian tiiviistä rakentamisesta, joukkoliikenteestä ja lisääntyneestä koneellisesta ilmanvaihdosta.

Tavallinen maski ei kuitenkaan poista hengitysilmasta hiukkasia, jotka ovat alle 0,01 mm, kuten useimmat patogeeniset bakteerit ja virukset. Kostuessaan hengityksestä maski aiheuttaa painehäviön suun ja nenän ympärille muodostuneessa ”ilmapatjassa”, jossa hiilidioksidin osapaine kasvaa ja hapen osapaine laskee. Paine tasaantuu ilman kulkiessa maskin reunoista sisään ja ulos. Hapen saannin vaikeutuminen aiheuttaa tukehtumisen tunteen ja altistaa keuhkokuumeelle, mutta hiilidioksidin osapaineen nousu tainnuttaa huomaamatta.

Tavallisenkin maskin tai kaulaliinan laitto suun eteen tasaa hengitysilman lämpötilaa. Talvella sillä on erittäin suuri merkitys. Suuri lämpötilan vaihtelu altistaa opportunistisen Chlamydia pneumoniae -bakteerin infektiolle, kuten olen henkilökohtaisesti joutunut toteamaan. Sen seurauksena verenpaine nousee ja voi johtaa verisuonten repeämiseen ja äkilliseen kuolemaan. Sydän- ja verisuonitauteihin kuolee Suomessa yli 30 000 henkilöä joka vuosi, Espoossa noin 1600 henkilöä vuodessa ja syöpiin noin 1000 henkilöä vuodessa. Näihin kahteen tautiin menehtyy Espoossa keskimäärin 7 henkilöä joka päivä.

Virusten aiheuttamat hengitystieinfektiot ja niiden aiheuttamat sairaudet ovat edellisiin verrattuina lieviä ja johtavat harvoin menehtymiseen, kiitos korkeatasoisen terveydenhuollon, jonka Espoo tarjoaa asukkailleen. Jos maskeja käytetään hengitystieinfektioiden torjuntaan, ne on valmistettava siten, että suun ja nenän ympärille ei muodostu ”ilmapatjaa” eikä painehäviötä, jolloin haittavaikutukset voidaan välttää. Tällöin maskin käytöstä on todellista henkilökohtaista hyötyä – etenkin kaupunkiympäristössä, ja siis myös Espoossa.


TÖIHIN VELATTA

Jokainen espoolainen ja kaikki muutkin suomalaiset on saatava takaisin töihin kunnon palkalla. On ensiarvoisen tärkeää, että jokaisella kuntalaisella on työ ja siitä saatava toimeentulo itselle ja perheelle. Ei ole mitään järkeä verottaa 75 % ansiotulosta suoraan ja välillisesti ja tasoittaa käteen jäävän ostovoiman vähyyttä Kelan korvauksilla, joihin rahaa lainataan kansainvälisiltä kapitalisteilta. Verotuksen painopisteen tulee olla välillisessä tasaverossa, jolloin ansiotulon verotusta voidaan vähentää. Polttoainevero, kiinteistövero ja omaisuusvero ovat haitallisia ja tarpeettomia.

Espoossakin on eläkeläisiä, joiden eläketulo on vain 600 euroa kuukaudessa. Ei sillä tule toimeen. Jokaiselle kuntalaiselle on taattava 2000 euron veroton eläketulo. Asumistuki on vääristänyt asuntomarkkinat ja se täytyy haitallisena ja asumiskustannuksia nostavana poistaa. Kunnallista asuntorakentamista täytyy elvyttää eikä ajaa alas, kuten nyt on tehty.

Muutoksen rahoittaminen tehdään poistamalla aiheeton sosiaalituki ja sulkemalla rajat vapaalta maahanmuutolta. Työperäinen maahanmuutto voidaan sallia, jotta yritykset saavat ammattitaitoisia ihmisiä töihin ellei heitä ole kotimaassa saatavilla. Espoo tarvitsee asukkaita, jotka tulevat toimeen omalla työllään ja maksavat siitä välttämättömät verot.

Kehitysapuun joka vuosi otettu yli miljardin euron velka, samoin kuin EU:n avustaminen ottamalla yli 6 miljardin euron ulkomainen laina, on väärin suunniteltua taloudenpitoa. Kaikki muukin velanotto valtionhallinnon ylimitoitettujen kulujen kattamiseksi on pois kuntien valtionosuuksista. Espoon kahden miljardin velka on käytetty tarpeettomiin ja kannattamattomiin investointeihin ja kuluihin, joita ei ole suunnattu tasapuolisesti kuntalaisten tarpeisiin.

Veroviraston GENTAX-robotti loihtii vääriä verotuspäätöksiä, joiden perusteella ulosottolaitos perii perusteettomia veroja. Sen lisäksi kuntalaisia ja kaikkia suomalaisia rasittavat oikeuslaitoksen summaariset tuomiot velkojien hyväksi, puhumattakaan siitä, että ulosottolaitos ryhtyy välittömiin perintätoimiin ennen kuin tuomion oikeellisuus on varmennettu.

Ulosoton kohteena on tällä hetkellä jo yli 500 000 suomalaista ja saman verran työttömiä, ja määrä kasvaa. Perintätoimien vaikutukset kohdistuvat myös ulosotossa olevien läheisiin, ja monet lapset elävät sen tähden puutteessa. Vuonna 2019 ulosotossa oli noin 5,5 miljardia euroa, joista yrityksiltä perittävien verojen osuus oli noin 3 miljardia – ja luku kasvaa, konkurssien määrä kasvaa ja työttömyys kasvaa.
Kuka siis maksaa palkat tilanteessa, jossa yritykset pakotetaan lopettamaan toimintansa?

Ulosottolaitos on lakkautettava tarpeettomana uudistamalla rahoituslaki: Jokaisen rahoittajan, siis lainanantajan, on oltava itse vastuussa rahoistaan kuten sijoittaja on sijoituksestaan. Tällöin pikavippifirmat ja pankit ja muut rahoittajat eivät voi periä saataviaan oikeusteitse ja ulosottolaitos voidaan lopettaa tarpeettomana. Samoin voidaan lopettaa tarpeettomana perintätoimistot ja ns. asiakastietorekisterit, sekä positiiviset että negatiiviset. Oikeuslaitoksen tekemät summaariset tuomiot loppuvat, samoin epäilyt tuomareiden syyllistymisestä rahanpesuun ja veronkiertoon, mistä on paljon viitteitä.

Noin 1,5 miljoonaa suomalaista voi lakimuutoksen ansiosta vapautua veloistaan ja jatkaa normaalia turvattua elämää ja työllistävää yritystoimintaa. Verotuksen ja sosiaaliturvan tarve vähenee eikä valtion eikä kunnan velanotolle ole enää tarvetta. Tämä jos mikä lisää työllisyyttä enemmän kuin mikään tähänastinen poliittinen toimenpide.

Ajatuksiani koronahysteriasta

Oleellista on kysyä, kuinka monta ihmistä on testattu ja kuinka moni testatuista on ollut negatiivinen ja kuinka moni positiivinen. PCR-testien taustauksesta sen verran, että se ei ole spesifinen koronavirukselle vaan RNA-molekyylille, jota on ihmisellä joka solussa, myös nenän limakalvoilla. Jos testin kerroin, jolla molekyyli monistetaan, on 30, kuten nykyisissä testeissä on, on tulos sama kuin heittäisi kolikolla kruunaa ja klaavaa. Jos monistuskerroin olisi 60, olisi tulos 100 % varmuudella aina positiivinen.

Oikean tuloksen saisi, jos mitattaisiin koronaviruksen COVID19 vasta-aineet joko limakalvojen soluista tai verestä ja tarvittaessa 2 päivän välein. Vasta-ainetestin teko vie 5 minuuttia, ja sen saa odottaessa ja se maksaa n. 10 euroa plus näytteenottajan palkkio. Otatin vasta-ainenäytteen itse, ja tulos oli negatiivinen.

Toinen huomioon otettava asia on, että näin testattu tartunta ei johda helposti sairastumiseen eikä kuolemaan. Kuolleisuus on selvästi alle normaalin kokonaiskuolleisuuden, joka on ollut viime vuodet Suomessa noin 1 % väestöstä eli n. 55 000 ihmistä. ”Koronaan liittyvien kuolemien” määrä on ollut 0,01 % luokkaa!!! eli sadasosa kokonaiskuolleisuudesta. Luku on epävarma, koska kuolemansyyn toteamiseksi ei ole tehty ruumiinavauksia.

Jokaisesta ihmisestä siis löytyy jonkinlainen koronavirus 100 % varmuudella, koska ne ovat ns. opportunistisia viruksia jokaisen elimistössä kuten keuhkoklamydian aiheuttava bakteeri Chlamydia pneumoniae, joka aiheuttaa keuhkokuumeen. Tosin siihenkään eivät kaikki sairastu saati kuole. Minä tosin olisin kuollut vuonna 2007 eli kohta 14 vuotta sitten, jos lääkitys ei olisi tehonnut ja jos aortan repeämän leikkaus ei olisi onnistunut.

Lämpötilan nopea ja jatkuva vaihtelu altistaa ihmisen keuhkot virus- ja bakteeri-infektioille. Talvikuukausina tämä on aivan ilmeistä, kun kuljetaan sisältä +20 asteesta jopa 20 asteen pakkaseen monta kertaa päivässä! Laajojen tutkimusten perusteella ihminen elää pisimpään ja terveenä +12 asteen vakiolämpötilassa. Lämpötilan vaihtelulle altistetussa verrokkiryhmässä sairastuivat kaikki.

Tilastot ovat samansuuntaisia kaikissa EU-maissa. Muiden maiden kuolintilastot ovat epävarmempia, mutta mitään poikkeamaa ei niissäkään ole. Toisaalta kyllä joka vuosi aikaisemminkin on keuhkosairauksiin kuollut satojatuhansia ihmisiä, vaikka heidän osuutensa kokonaiskuolleisuudesta ei ole ollut sen merkittävämpi viime vuosina kuin tänä vuonnakaan. Kuitenkin on hyvä muistaa, että tilastot pätevät vain erittäin suureen joukkoon eivätkä kerro tietyn yksilön kohdalla mitään muuta kuin epävarman todennäköisyyden. Oma johtopäätökseni on, että paniikkiin ei ole syytä eivätkä kaiken sulkevat rajoitukset ole perusteltuja. Sen sijaan Prevenar13-rokote pitäisi antaa kaikille ja sairastuneet hoitaa Zithromax-antibiootilla – se pelasti minunkin henkeni, muuten en olisi tätä kirjoittamassa.


 

YHTEISKUNTARAUHA VAI SISÄLLISSOTA USAssa? 04.06.2020

Tiesittekö, että 3 % Yhdysvaltojen kansalaisista on vankiloissa? Tiesittekö, että 80 % vangeista on mustia? Tiesittekö, että 70 % mustista vangeista on alle 20 vuotiaita? Tiesittekö, että USA:n hallinto peittelee ja vähättelee näitä tilastoja? Tiesittekö, että amerikkalaisista n. 50 miljoonaa elää köyhyydessä, slummeissa ja vailla kunnollista kotia? Tiesittekö, että korkeakoulututkinto siellä maksaa 20 000 – 50 000 dollaria ja että sen voi kustantaa lapsilleen ilman velkaa vain n. 10 % amerikkalaisista.

Yhdysvallat on hyvä maa jos olet rikas, terve, kaunis ja koulutettu.. ja useimpien mielestä jos sinulla on tuliase ja mieluummin konetuliase, jolla puolustat saavuttamaasi asemaa.

Olen asunut ja työskennellyt USA:ssa n. 15 vuotta. Kokemusta on presidenteistä Clintonista Trumpiin. Sinä aikana on tapahtunut valtava teknis-tieteellinen edistys, mutta yhteiskunnallista tasa-arvoa ei ole saavutettu. Nyt siellä ollaan lähellä sisällissotaa kun pitäisi olla yhteiskuntarauha ja kaikilla tasa-arvoiset mahdollisuudet turvallisuuteen, toimeentuloon, terveyteen ja onnelliseen elämään.

Muutin takaisin Suomeen vain havaitakseni, että täällä ollaan menossa samaan suuntaan, jossa oikeusvaltiosta ei kukaan pidä enää huolta ja jossa uskonnolliset perus- ja perhearvot on alistettu perusteettoman maahanmuuton ja sukupuolettoman identiteetin alle.

Silti asun mieluiten Suomessa kuin missään muussa maassa. Teen kaiken voitavani kuten myös useimmat ystäväni, että Suomi säilyttää itsenäisyytensä, kansansa, kulttuurinsa ja hyvinvointinsa kaikille tasa-arvoisesti, ettemme etene amerikkalaisen yhteiskunnan kaaokseen..-.. koskaan.

 

NELJÄNTENÄ JAKAMASSA, 3.5.22020

Hallituksessa ja hallinnossa on nuorisoa, jolla ei ole elämänkokemusta, ja jotka eivät ole olleet koskaan vastuussa palkkansa edestä omasta yrityksestään, eivätkä sijoitusriskeistään omissa yrityksissään. Puhumattakaan siitä, että olisivat maksaneet palkkaa kenellekään omistamastaan yrityksestä.

Kun on ollut lyhyen ikänsä käsi tipun alla, ja välittänyt vain tilivälistä ja na..tivälistä, ei ole kypsynyt vastuuseen kanssaihmisistä, eikä huolehtimaan heidänkin hyvinvoinnistaan. Pääasia tältä pohjalta on varmistaa, että toisten työllä ja toisten velasta saa itse olla jakopöydässä vähintään neljäntenä.

Uskovaisten seurakunta pyysi ystävääni, maanrakennusyrittäjää, tasoittamaan ”talkoilla” telttapaikat. Hän suostui sillä ehdolla, että pääsee neljänneksi jakamaan. Eivät suostuneet, ja maa jäi tasaamatta.

Kommentti: Mikäli meidän hallituksessamme olisi yhtäkään yritystoimista mitään tietävää, he ymmärtäisivät, että yritykset täytyy pitää pystyssä ja yritysten pitää antaa investoida ja työllistää. Tämä sama periaate meillä on ollut voimassa 30 vuotta. Yrittäjien omaisuudet otetaan paikkaamaan valtionhallinnon huonoa talousosaamista. Näin kohta kaikki suomalaiset ovat työttömiä ja kaikki odottavat vain saavansa kansalaispalkkaa ja Kela-korvauksia. Kun raha joidenkin mielestä kasvaa puussa ja sitä on riittävästi aina, niin eihän sitä voi ymmärtää, että kun yritystoiminta Suomessa loppuu, niin loppuu kaikki muukin.

Auringon korona vaikuttaa maan päällä ja tuhoaa Corona-virulaiset kesän valoisassa lämmössä. 3.5.2020

 

KORONA – SALALIITTOTEORIAT ja NÄLÄNHÄTÄ, 30.4.2020

Salaliittoteoriat kääntävät huomion pois todellisesta ongelmasta eli siitä, miten sairauksia aiheuttavat korona- ja muut virukset syntyvät ja sytyttävät jokavuotiset pandemiat:

Eri eläinlajien ulosteet, jotka ovat virus-, bakteeri- ja loismassaa, ovat sekoittuneet keskenään synnyttäen luonnolle vieraan geneettisen transformaation, joka tuottaa megalomaanisella nopeudella uusia ja taas uusia, sekä ihmisissä että eläimissä leviäviä patogeenisia mikro-organismeja.

Tämä luomisnopeus ylittää moninkertaisesti ihmisen tiedot ja taidot. Pandemioiden estämiseksi on vain yksi ratkaisu: Kaikki ulosteet, sekä nestemäiset että kiinteät, on steriloitava välittömästi heti elimistöstä vapauduttuaan, eikä ulosteita saa päästää missään nimessä sekoittumaan, eikä saastuttamaan juomavettä, ruokaa ja hengitysilmaa.

Kaikki tarvittava tieto ja teknologia on jo olemassa, vain asenteissa mättää ja pahasti, sanoisinko kuolettavasti. Uhka ei ole enää yksilöllinen, vaan koskee koko ihmiskuntaa.

On ihan sama mitä joku japanilainen ”tiedemies Tasuko Honjo” väittää tietävänsä tai arvelevansa, ongelma pysyy ja pahenee niin kauan kuin paska maistuu suussa.

Kiinassa ongelma on jo krooninen. Siellä teurastetaan ja syödään nälkään jo kaikkea mikä liikkuu. Eläinten toisiinsa sekoittuneet ulosteet saastuttavat lihan, joka usein syödään raakana tai vain hieman kuumennettuna.

USA:ssa kehitetty teollinen ruuan tuotanto (Factory Farming) tuottaa ja levittää käsittelemätöntä eläinten – nautojen, sikojen ja siipikarjan lantaa – luontoon miljoonia ja miljoonia tonneja jatkuvasti. Esimerkiksi Simplot Inc. Idahossa on yksi USA:n suurimmista lihan tuottajista. Sillä on ruokintapaikkoja (feed lot), joissa on jopa 250 000 nautaa yhtä aikaa kasvatusruokinnassa. Hormoniruokinnan päättyessä lanta ulottuu jo eläinten vatsaan asti. Näistä Simplotin ”lihatehtaista” raakalanta päätyy Snake River-jokea pitkin Tyyneen Valtamereen. (Lue Sigal Samuel, Apr 22 2020: ”If you want to create global pandemics, then build factory farms”)

Suomessakin käsittelemätöntä raakalantaa levitetän pelloille joka vuosi noin 18 miljoonaa tonnia. Eläinten lantaa suurempi ongelma ovat kunnalliset viemäriveden käsittelylaitokset, jotka päästävät ylivuotona käsittelemätöntä viemärivettä eli ihmisten lantaa 100-kertaisen määrän luonnon vesiimme. Itämeri on likakaivo jota ei voi enää puhdistaa, eikä saattaa alkuperäiseen tilaansa vaikka eräät säätiöt keräävät siihen rahaa hyväuskoisilta suomalaisilta.

Ylitiheät tuotantoeläinten kasaumat pidetään hengissä antibiooteilla ja synteettisillä parasiittilääkkeillä, joihin kehittyy vastustuskyky samalla tavalla kuin geneettinen transformaatio luo uusia ja taas uusia virus-, bakteeri- ja loiskantoja. Kun keinotekoisesti luotu kemiallinen vastustuskyky loppuu, tällaiset eläin- ja kasvimonokulttuurit tuhoutuvat todella nopeasti ja sen seurauksena ruuan toimittaminen kaupunkeihin loppuu. Tiheästi asutuissa kaupungeissa, kuten Wuhan, Shanghai, New York, Mexico City ja Sao Paulo, elää jo nyt noin puolet ihmiskunnasta eli 3,5 miljardia ihmistä.

Mitä tästä seuraa? Tästä seuraa globaali nälänhätä, johon kuolee ihmisiä enemmän ja nopeammin kuin mihinkään tähänastisiin mikro-organismien aiheuttamiin pandemioihin yhteensä kautta aikojen. Infektiotautien varjolla keinotekoisesti pysäytetty talouselämä ja sen aiheuttamat kuolemantapaukset ovat vasta jäävuoren huippu.

Ilman ja merien saastuminen on vain seurausta jätteiden tuottamisesta ja niiden levittämisestä luontoon, ilmaan, vesistöihin, juomaveteen ja ruokaan ilman minkäänlaista ymmärrystä seurauksista.

Jos Greta (ja me kaikki muutkin) huutaisi yhtä innokkaasti ja peloissaan ulosteiden (ja muiden jätteiden) levittämisen estämiseksi kuin hän huutaa ilmaston lämpenemisen estämiseksi, voisimme vähentää kulkutautien aiheuttamaa kuolleisuutta ja sitä seuraavaa nälänhätää oleellisesti.

TOIVOTTAVASTI YMMÄRSITTE MITÄ TARKOITIN?

Kognitiivinen dissonanssi tarkoittaa sitä, että ennakkoluulo ja tieto ovat ristiriidassa. Esimerkki: Kun joku on levittänyt huhun, että on tosi kätevää leikata kynnet moottorisahalla, monet uskovat siihen ja jatkavat kynsien leikkaamista moottorisahalla, vaikka tieto lattialle pudonneista sormista pitäisi muuttaa käytöstä ja siirtyä kynsisaksien käyttöön. Samalla tavalla toimivat salaliittoteoriat. Ne ovat huhuja, joihin uskovat eivät ole itse tehneet tietoon perustuvaa havaintoa, jolla huhun todenperäisyyden voisi tarkistaa.

Nyt kun tiedätte mikä on kognitiivinen dissonanssi, esitän seuraavan kysymyksen: ”Tiedättekö mitä tarkoittaa kognitiivinen sulkeuma?” No – se on esimerkiksi se, kun hämähäkki ei osaa leipoa Hanna-tädin kakkuja. Toisin sanoen jos sinulla ei ole työkalua et voi kuvitella mitä sillä voi saada aikaiseksi. Nämä 2 käsitettä ovat hallinneet parhaillaan käytävää keskustelua KORONAVIRUKSESTA.

 

TEOLLISESTI TUOTETTU LIHA ON PANDEMIA RISKI MYÖS.
Alkuperäinen viite:

The meat we eat is a pandemic risk, too
“If you actually want to create global pandemics, then build factory farms.”
By Sigal Samuel Apr 22, 2020, 9:20am EDT

Share this story
Share this on Facebook (opens in new window) 
Share this on Twitter (opens in new window) 
Share All sharing options 
This story is part of a group of stories called 
Finding the best ways to do good.

Some experts have hypothesized that the novel coronavirus made the jump from animals to humans in China’s wet markets, just like SARS before it. Unsurprisingly, many people are furious that the markets, which were closed in the immediate wake of the outbreak in China, are already reopening. It’s easy to point the finger at these “foreign” places and blame them for generating pandemics. But doing that ignores one crucial fact: The way people eat all around the world — including in the US — is a major risk factor for pandemics, too.

That’s because we eat a ton of meat, and the vast majority of it comes from factory farms. In these huge industrialized facilities that supply more than 90 percent of meat globally — and around 99 percent of America’s meat — animals are tightly packed together and live under harsh and unsanitary conditions.

“When we overcrowd animals by the thousands, in cramped football-field-size sheds, to lie beak to beak or snout to snout, and there’s stress crippling their immune systems, and there’s ammonia from the decomposing waste burning their lungs, and there’s a lack of fresh air and sunlight — put all these factors together and you have a perfect-storm environment for the emergence and spread of disease,“ said Michael Greger, the author of Bird Flu: A Virus of Our Own Hatching.

To make matters worse, selection for specific genes in farmed animals (for desirable traits like large chicken breasts) has made these animals almost genetically identical. That means that a virus can easily spread from animal to animal without encountering any genetic variants that might stop it in its tracks. As it rips through a flock or herd, the virus can grow even more virulent. 
Greger puts it bluntly: “If you actually want to create global pandemics, then build factory farms.”

For years, expert bodies like the World Health Organization and the Centers for Disease Control and Prevention have been warning that most emerging infectious diseases come from animals and that our industrialized farming practices are ratcheting up the risk. “Livestock health is the weakest link in our global health chain,” noted the Food and Agriculture Organization of the United Nations in a 2013 report.

We know from past experience that farmed animals can lead to serious zoonotic diseases (those transmitted from animals to humans). Just think back to 2009, when the H1N1 swine flu circulated in pig farms in North America, then jumped to humans. That novel influenza quickly became a global pandemic, killing hundreds of thousands of people.

To be clear, scientists believe the novel corona virus originated in wild bats, not factory farms. But it has awakened us all to the crushing effect a pandemic can have on our lives. Now that we’ve come face to face with this reality, the question is: Do we have the political and cultural will to do something major — changing the way we eat — to sharply decrease the likelihood of the next pandemic?

What we talk about when we talk about pandemics
When we talk about the risk of pandemics, we’re actually talking about two different types of outbreaks. The first is a viral pandemic; examples include the 1918 influenza pandemic and Covid-19. The second is a bacterial pandemic; the prime example is the bubonic plague, the “Black Death” that wracked Europe in the Middle Ages.

Factory farming presents a risk in both these categories.
Sonia Shah, author of the 2017 book Pandemic, worries about viruses and bacteria alike. “When I was writing my book, I asked my sources what keeps them awake at night. They usually had two answers: virulent avian influenza and highly drug-resistant forms of bacterial pathogens,” she told me. “Both those things are driven by the crowding in factory farms. These are ticking time bombs.”

Related 
Our environmental practices make pandemics like the coronavirus more likely
Let’s focus on avian influenza first. Bird flu is caused by viruses and it’s a massive risk coming out of factory farms (as is swine flu). That’s both because the birds in these farms are squeezed together by the thousands in close proximity and because they’re bred to be almost identical genetically. That’s a recipe for a highly virulent virus to emerge, spread, and kill rapidly.

“Factory farms are the best way to select for the most dangerous pathogens possible,” said Rob Wallace, an evolutionary biologist at the Agroecology and Rural Economics Research Corps in St. Paul, Minnesota. To explain why, he offered a crash course in zoonotic transmission, from the point of view of the pathogen. 
“If you’re a pathogen in a host,” Wallace said, “you don’t want to kill your host too fast before you can get into the next host — otherwise you’re cutting off your own line of transmission. So there’s a cap on how much of a badass you can be. The faster you replicate, the more likely you end up killing your host before the next host can come along.”

If you’re deep in the wilderness or on a small farm, you (the pathogen) are not going to regularly come across hosts, so you’ve got to keep your virulence, or harm inflicted on the host, pretty low so that you don’t run out of hosts. “But if you get into a barn with 15,000 turkeys or 250,000 layer chickens, you can just burn right through,” Wallace said. “There’s no cap on your being a badass.” 
This is part of why factory farms are a bigger risk for zoonotic outbreaks than the natural world or small farms. 
The biologist added that because we’re increasingly trading poultry and livestock across international borders, we’re ramping up the danger even more. Strains that were previously isolated from each other on opposite sides of the world can now recombine.

“Take influenza,” Wallace said. “It has a segmented genome, so it trades its genomic parts like card players on a Saturday night. Usually, most hands are not too terrible, but some hands come out much more dangerous. An increase in the rate of recombination means an explosion in terms of the diversity of pathogens that are evolving.”

The world has already seen a really frightening example of this. Between 1997 and 2006, highly pathogenic strains of H5N1 bird flu were linked to poultry farms in China.
“Our entire understanding of how bad a pandemic could potentially be changed in 1997 with the emergence of the H5N1 avian influenza virus. All of a sudden, there was a flu virus that was killing over half the people it infected,” Greger said.

When people became infected with H5N1, it had a 60 percent mortality rate. For comparison, experts estimate that Covid-19’s mortality rate is probably somewhere in the neighborhood of 1 percent to 3 percent, though these estimates continue to evolve and vary widely by country and by age. (If you’re wondering why H5N1 didn’t become as big a deal as Covid-19, it’s because it mostly infected poultry rather than people; it wasn’t as good at infecting humans as the coronavirus unfortunately is.)
“These new bird flu viruses have been tied to the industrialization — the ‘Tysonization’ — of our poultry production,” Greger said, citing evidence that exporting the factory farming model to Asia led to an unprecedented explosion of viruses infecting birds and people starting in the 1990s. (Hannu’s comment; Tyson is the biggest poultry producer in the USA, ”Tyson is chicken”).

It’s not only birds we need to worry about. Remember that pigs are also highly effective carriers of viruses. A decade before the swine flu struck in 2009, the Nipah virus emerged in Malaysian pig farms. It caused encephalitis (inflammation of the brain) in hundreds of people, killing about 40 percent of the patients who were hospitalized with serious neurological disease.

Factory farming and the urgent problem of antibiotic resistance.
The other pandemic risk associated with factory farms has to do with “highly drug-resistant forms of bacterial pathogens,” as Shah put it — that is, antibiotic resistance.
When a new antibiotic is introduced, it can have great, even life-saving results — for a while. But as we start to use and overuse antibiotics in the treatment of humans, crops, and animals, the bacteria evolve, with those that have a mutation to survive the antibiotic becoming more dominant. Gradually, the antibiotic becomes less effective, and we’re left with a disease that we can no longer treat.

A farmer tends to his hogs in Polo, Illinois, on January 25. Brendan Smialowski/AFP via Getty Images 
The CDC warned in a major report last year that the post-antibiotic era is already here: We’re living in a time when our antibiotics are becoming useless and drug-resistant bugs, like Clostridium. difficile and Neisseria gonorrhoeae, can all too easily decimate our health.

Every 15 minutes, one person in the US dies because of an infection that antibiotics can no longer treat effectively.

Yet we continue to dole out too many antibiotics, driving the resistance. Animal farmers use antibiotics copiously on livestock and poultry, sometimes to compensate for poor industrial farming conditions.
“We have abundant evidence documenting the fact that when you put animals in crowded, unsanitary conditions and use low-dose antibiotics for disease prevention, you set up a perfect incubator for spontaneous mutations in the DNA of the bacteria,” said Robert Lawrence, a professor emeritus of environmental health at John Hopkins University.

“With more spontaneous mutations,” he explained, “the odds increase that one of those mutations will provide resistance to the antibiotic that’s present in the environment.” Those resistant bacteria could become strains that spread all over the world. “That’s the biggest human health risk of factory farms.”

In fact, factory farming presents us with a double bacterial risk. Say a bacterial outbreak emerges among chickens. The poultry can pass that bacteria on to us humans, causing serious infection. We’d normally then want to use antibiotics to treat that infection, but precisely because we’ve already overused antibiotics on our farmed animals, the bacteria may be resistant to the antibiotic. If the infection happens to be one that transmits well between people, we can end up with an untreatable bacterial pandemic.

In fact, factory farming presents us with a double bacterial risk. Say a bacterial outbreak emerges among chickens. The poultry can pass that bacteria on to us humans, causing serious infection. We’d normally then want to use antibiotics to treat that infection, but precisely because we’ve already overused antibiotics on our farmed animals, the bacteria may be resistant to the antibiotic. If the infection happens to be one that transmits well between people, we can end up with an untreatable bacterial pandemic.

When asked how he’d compare the pandemic risks posed by factory farms with those posed by China’s wet markets carrying live animals, Lawrence said, “With factory farming, the opportunity to start a viral pandemic may be less, but the opportunity for acquiring an antibiotic-resistant bacterial infection is greater.”

Factory farms also put their workers’ health at risk — including from coronavirus.

Another distressing reality of factory farming is the way it tends to treat not only animals but also human workers as widgets in a large machine.
The mistreatment of laborers was a problem long before Covid-19, but the current pandemic has thrown the problem into especially sharp relief. We’re seeing a jump in the number of coronavirus cases among workers at meat plants in the US. Hundreds of people have tested positive at Cargill and Smithfield plants, in states from Pennsylvania to South Dakota. A few have died.

NPR reported that in one case, a city mayor had to actually force Smithfield to close a plant: “The count of positive coronavirus tests among employees at the Sioux Falls plant reached 350. It represented almost 10 percent of all workers at the plant, and 40 percent of all Covid-19 cases in South Dakota.”
The Smithfield pork processing plant in Sioux Falls, South Dakota, accounts for 40 percent of all coronavirus cases in the state. Stephen Groves/AP

Laborers in meat plants are typically stationed very close together along processing lines, which makes social distancing all but impossible. Some workers have staged walkouts over the working conditions.
“The companies need them to be present, but Covid-19 is killing them. And it’s obvious why: They have to stand shoulder-to-shoulder with their coworkers while the rest of us are six feet apart,” said Leah Garcés, the president of Mercy for Animals.

Knowing that the country’s meat is being produced on the backs of laborers who are mistreated, we’ve got to ask: Is it really worth it? For Garcés, the answer is clear. “It’s a ridiculous sacrifice to make for a chicken,” she said. 
How can we build a better food system post-coronavirus?

In the US, where meat has become entwined with national identity and the average citizen consumes more than 200 pounds of meat a year, most people are probably not going to give up meat entirely. So it’s worth asking: Is there a way to do livestock farming that diminishes the threat of zoonotic disease? And perhaps, in the process, also diminishes other problems with industrialized farming, like the impact on climate change and cruelty to animals?

The answer is yes. We can absolutely have a meat production system that is better for human health, the climate, and animal welfare — if we’re willing to abandon factory farming.
“The de-intensification of the livestock industry would go a long way toward reducing pandemic risk,” Greger said. “I mean decreasing long-distance live animal transport, moving toward a carcass-only trade, and having smaller and less-crowded farms. Basically, the animals could use a little social distancing, too.”
Greger said we should abolish confinement practices like gestation crates, where pigs are kept in spaces so small they can’t even turn around. “Even measures as simple as providing straw beddings for pigs can cut down on swine flu transmission rates,” he noted, “because they don’t have the immunosuppressant stress of living on bare concrete their whole lives.”

“The animals could use a little social distancing, too”
We also need to reintroduce more biodiversity into our farms. Raising animals that are slightly different from each other genetically (rather than selecting for specific genes) will build in immunological firebreaks to help prevent the spread of infectious diseases, Wallace said, adding, “On a very practical level, I would farm completely the opposite of how they’re doing it now.” 
By “they,” he means factory farms. There are plenty of farmers who already prefer other methods, like regenerative agriculture, but who may lack the support they need to execute them because agribusiness has a lock-hold on many rural communities.

“There’s a lot of farmers who completely understand how the system works and object to it but just can’t get off the treadmill,” Wallace said. He suspects the pandemic is giving the issue new salience. 
It may also shift mindsets around existing plans to stop factory farming, like the legislation proposed by Sen. Cory Booker (D-NJ) to impose a moratorium on the US’s biggest factory farms and phase them out altogether by 2040. In March, as the Covid-19 pandemic gained traction, the conservative magazine National Review carried a piece arguing that “if you reflect on this issue with an open mind, you’ll agree that ending factory farms is a good idea — even if Cory Booker thinks that it is.”

Moving away from industrialized farming can reduce the likelihood of a zoonotic outbreak, but to really remove the threat, Greger said we should be accelerating the movement toward plant-based meat, milk, and egg products. 
Americans were already getting excited about plant-based products before the coronavirus came along, and there’s reason to think the pandemic will drive even more interest, both because the traditional meat supply chain is now under some strain and because of a growing awareness that factory farming is a pandemic risk.

Impossible Foods announced on April 16 that it’s expanding sales of its meatless burgers to 750 more grocery stores in the US. “We’ve always planned on a dramatic surge in retail for 2020 — but with more and more Americans eating at home, we’ve received requests from retailers and consumers alike,” said the company’s president Dennis Woodside in an emailed statement. “Our existing retail partners have achieved record sales of Impossible Burger in recent weeks.”
From Garcés’s perspective, increased public awareness of the link between factory farms and pandemics is a silver lining to the horrible Covid-19 pandemic. “In my whole career, I’m not sure we’ve had a better chance than this to have the eyes of the nation and the world on the way we’re using animals in our food system and the risk that puts to us as a species,” she said.

“We’ve been ringing the alarm bells for a long time. My deep hope is that now people will make the connection — factory farming is a catastrophic risk to our species — and that this permanently changes our behavior in the long term.”

Support Vox’s explanatory journalism
Every day at Vox, we aim to answer your most important questions and provide you, and our audience around the world, with information that has the power to save lives. Our mission has never been more vital than it is in this moment: to empower you through understanding. Vox’s work is reaching more people than ever, but our distinctive brand of explanatory journalism takes resources — particularly during a pandemic and an economic downturn. Your financial contribution will not constitute a donation, but it will enable our staff to continue to offer free articles, videos, and podcasts at the quality and volume that this moment requires. Please consider making a contribution to Vox today.

 

Näin USAssa. Miten meillä? 30.4.2020

26.4.2020 alempana artikkelissani ”PALUU ARKEEN” kehoitin Suomen hallitusta toimimaan kuten USA:n presidentti ja hallitus toimivat jo 27.3.2020: Jokaiselle Yhdysvaltain kansalaiselle annettiin suoraan rahaa käteen, kuten poikani perheelle tuo yllämainittu 2900 US dollaria.

Kommentti: Näinhän se meilläkin olisi pitänyt tehdä BF:n ja Ely:n sijaan, jotka jakoi rahaa yrityksille. Hallituksen olisi pitänyt torpata yritysten laskut, ei silloin olisi tullut hätä käteen. Nyt verorahoja on syydetty viranomaisille harmaantalouden työryhmälle 11 milj., BF:lle työntekijöiden palkkaamiseen 10 milj. jotka ” muka” tutkivat terveet yritykset kenelle myönnetään…veronmaksajille ei sitten riittänyt enään 

 

CITYVIHREÄSTÄ YMPÄRISTÖPOLITIIKASTA EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN, 29.4.2020

Suomessa on ojitettu yli 30 000 km soita ja metsiä. Suomessa suot ovat happamia. Tämä johtuu geologisista muodostumista maassamme ja viimeisen jääkauden muokkaamasta maisemastamme. Soiden happamuus johtuu runsaista rautasulfidiesiintymistä, joista järviimme ja soihimme on joutunut rikkihappoa. Soista on ”louhittu” suomalmia ja siitä on valmistettu rautaa kuten järvimalmistakin.

Ojituksen seurauksena jokemme ja järvemme ovat pilaantuneet, happamoituneet entisestään, ja lisääntyneet sulfonihapot ovat pilanneet hyviä kalavesiämme lopullisesti meidän elinaikaamme ajatellen.

Ympäristön pilaantumisen lisäksi toinen keskeinen väärä käsitys on se, että suot kasvaisivat Suomessa ja olisivat siten uusiutuva luonnonvara. Suot Suomessa kyllä uusiutuvat, mutta äärimmäisen hitaasti suhteessa niiden kuivatukseen. Viileä Ilmastomme, jyrkät lämpötilamuutokset vuodenakojen mukaan ja siitä johtuva suokasvillisuuden hidas kasvu tekevät suot käytännössä uusiutumattomiksi. Irlannissa nummilla kasvava turve on uusiutuva luonnonvara, koska se uusiutuu jatkuvasti lämpimän ja sateisen ilmaston ansiosta ja emäksisen maaperän, kalkkikiven, ansiosta.

Mistä sitten huoltovarmuuden takaamiseksi tarvittava omavarainen energiatuotanto? Ei ainakaan tuulivoimasta. Syitä on niin monta, että sivuutan teeman tässä. Sen sijaan meillä on erittäin runsaat lämpövarannot peruskalliossamme, joka ei ole jääkauden ansiosta ja geologisista muutoksista aikojen kuluessa muodostunut sedimenteistä vaan emäkalliosta, joka on lähes yhtä vanha muodostuma kuin maapallommekin.

Jo suhteellisen matalista porausrei-istä (ei tarvitse mennä kilometrien syvyyteen kuten ST1 poraa Otaniemessä) tai jopa matalista järvistäkin saamme tarpeeksi lämpöä kaiken maassamme tarvittavan lämpöenergian tuotantoon kesät talvet, satoi tai paistoi, ettei sen paremmin turvetta kuin kivihiiltäkään siihen tarvita. Lämpöpumppujen veden ja siis lämmönsiirtoon tarvitsema energia on murto-osa siitä energiasta tai energiatappioista, mikä tarvitaan/kuluu kivihiilivoimaloista siirtolinjoja pitkin kuluttajille.

Ruotsissa valtio on tukenut/jakanut verovaroilla maalämmön käyttöönottoa tuhatkertaisesti Suomeen verrattuna – eivät ruotsalaiset aina ole väärässä!

Gravitaatioputkien sijoittaminen maan alle takaa tulevaisuudessa täydellisen energiaomavaraisuuden niin lämmön kuin sähkön tuotannossa. Tässä asiassa voisimme neuvoa ruotsalaisia aivan kuten jo nyt teemme kaivosvesien ja kunnallisten jätevesien puhdistuksessa.

Metsien hyödyntäminen kestävällä tavalla edellyttää koko metsäluonnon säilyttämistä kaikkine riistaeläimineen marjoineen, sienineen ja monipuolisine kasvillisuuksineen. Metsistämme voisi ottaa näiden lisäksi arvokasta ydinpuuta ja sellun ja paperin tuotantoon harvennuspuuta kestävällä tavalla ilman metsien tuhoamista yksistään metsäteollisuuden ylimitoitettuun ja loputtomaan tarpeeseen.

Suomessa on suunnitteilla 2 isoa ja 2 pienempää uutta sellutehdasta, mutta puuta on riittämättömästi jo olemassa olevalle metsäteollisuudelle. Näitä hankkeita on, yhtä lukuunottamatta, pyydetty rahoittamaan kiinalaista pääomaa. Onneksi uudet tehdashankkeet ovat jäissä jätevesien lisäkuorman vuoksi kuten turpeen lisääntyvä nosto. Ei kai meidän Suomessa tarvitse ahneuksissamme kulkea samaa tuhoon johtavaa polkua, jota pitkin kiinalaiset ovat edenneet virusepidemiasta toiseen?

 

PALUU ARKEEN
26.4.2020

Yritykset eivät tarvitse lainkaa valtion tukia, ei suoria eikä välillisiä, jos lopetetaan kaikki valtion perintätoimet kuten verot ja ulosotto, ja kaikki ns ”rahoittajien” perintätoimet, ja YRITYSTEN vuokrien maksut jäädytetään. Kun palkkojakaan ei tarvitse maksaa, ei yrityksillä ole minkäänlaisia kuluja, ja ne selviävät poikkeustilan yli aivan hyvin.

Tässä hysterian mittakaavan saanessa tilanteessa, jossa hallitus määrää, mitä saa tehdä ja mitä ei, on kaikki huomio kiinnitettävä siihen, että jokainen kansalainen tulee toimeen kaikesta huolimatta. Valtion velanotolla, jos ei muuta ratkaisua haluta käyttää, on turvattava jokaisen kansalaisen jokapäiväinen elämä: ruoka, asunto ja terveys.

Tämän tavoitteen toteuttamiseksi olen jo toisaalla ehdottanut, että verohallinto maksaa joka kuukausi jokaiselle Suomen kansalaisele 1500 euroa verottomana, kunnes koronakriisistä on päästy lopullisesti eroon ja yhteiskunta saatu normaaliin vapaaseen toimintaan kaikilla elämänalueilla.

Poikkeustilanteen rahoitukseen eivät sovi Business Finland eikä Sitra, jotka kalliina organisaatioina jakavat/hävittävät rahaa sinne missä sitä vähiten tarvitaan. Nämä istituutiot pitää tarpeettomina lopettaa ensi tilassa.

Millä tämä kansalaisten hätätilanteessa maksettava kansalaispalkka sitten rahoitetaan? Poistamalla maahanmuutosta aiheutuvat vuosittaiset 2 – 3 miljardin menot, poistamalla kehitysapu n. 1 miljardi euroa, poistamalla kaikki yritystuet eli veronpalautukset pörssiyhtiöiden omistajille jne. eli poistamalla kaikki perusteettomat menot, millä valtio säästää noin 10 miljardia, saadaan välitön rahoitus jokaisen kansalaisen elinkustannusten korvaamiseksi.

Tärkein rahoitusmuoto velanoton sijaan on mielestäni se, että eläkerahastot, arviolta 200 miljardia euroa, otetaan Suomen kansalaisten käyttöön heti. Vaikka eläkerahastoista käytettäisiin vain 50 miljardia hätätilanteen kattamiseksi, se ei hetkauttaisi eläkkeiden maksatusta millään tavalla.

Eläkerahastoissa on erikoinen piirre, että tuottovaatimus saa olla 1 % alempi kuin yleisindeksin mukaisessa sijoittamisessa saavutetaan. Mihin tämä kansalaisten omaisuus on kadonnut? Kysymys on erittäin huomattavasta summasta. Lain ovat laatineet eläkevakuutusyhtiöiden lobbarit omien tulojensa takaamiseksi.

Eläkerahastoissa on mistä ottaa ilman valtiolle otettavaa jättivelkaa, jota kukaan suomalainen ei pysty maksamaan koskaan takaisin. Eläkevarat eivät lopu, vaikka eläkkeitä nostettaisiin tai eläkemaksuja alennettaisiin ja vaikka koronakriisi niillä hoidettaisiin. Kaikki muutkin ehdotukset ovat erittäin hyviä.

Lentokoneista säästämällä sanoisin, vanhana ilmavoimien upseerina, että niiden aika on ohi, vaikka kuinka nopeasti lentäisivät ja tutkan katseen välttäisivät. Dronet, nuo parviteorian mukaan ohjatut pienet tuholaiset, ovat monin kerroin tehokkaampia puolustuskeinoja kuin pahinkaan virus maailmassa sillä erotuksella, että virus on valikoimaton tekijä ja ”dronet” valikoivasti vihollisen tuhoavia ilman lentäjän ja kalliin koneen uhraamista.

Väittäkää nyt vastaan kaikki te, jotka osaatte laskea prosenttilaskuja tai tehkää parempi ehdotus.

 

LIHAA MONTTUUN? 21.4.2020

Tästä öljyn ylivuodosta joka on suurempi kuin jätevesien dumppaus meriin, tulee valtava ympäristökatastrofi, jonka jäljet häviävät vasta geologisten ajanjaksojen kuluessa, jolloin nykyisenkaltaiset hominidit eivät ole enää maata pilaamassa.

Haluatko, että perustelen tarkemmin, vai teetkö itse samat havainnot?
Öljyä eli muovia on jo nyt niin paljon dumpattu meriin, että sitä ei saada sieltä enää ihmisvoimin pois. Raakaöljyn kysynnän loppuminen hidastaa ilmakehän saastumista, mutta ei estä raakaöljyn joutumista meriin.
Öljytankkerit seilaavat merellä eivätkä voi purkaa lastejaan satamissa, joissa ei ole varastolntitilaa. Säiliöt vuotavat yli.
Öljynporauslautat tuhoutuvat, kun niitä ei käytetä eikä huolleta. Porausreiät vuotavat mereen.
Öljynjalostamot pääsevät eroon öljystä vain polttamalla sitä ylimääräisenä jo tuotetun maakaasun lisäksi. Öljynporauksessa vapautuva rikkivety pääsee vapaasti ilmakehään

Aika monet teistä muistakin luonnonsuojelijoista saatatte toivoa, että parempi vaihtoehto on palauttaa öljyn tuotanto ja käyttö hallitun tasapainon tasolle. Se säästää ilmakehää ja meriekosysteemejä, kunnes energia tuotetaan luonnonvaroja kuluttamattomalla gravitaatiovoimalla ja ilmakehän hiilidioksidi sidotaan mikrobisellulla. Jos tämä ehditään toteuttaa ennen seuraavaa jääkautta, voimme selvitä näiden valikoimattomien tekijöiden (virusten) aiheuttamilta katastrofeiltakin.

Elintarvikkeiden massatuotanto kaupunkien väestölle on vähentynyt ”Stay at home” tilanteessa. Kaupungeissa asuu jo yli puolet väestöstä eli noin 4 miljardia ihmistä). Lihaa menee nyt monttuun todella paljon. Kun ei ole kysyntää, koska ei ole rahaa, jakeluketju katkeaa ja liha vuotaa yli kuin öljy. Sitä ei kannata kuljettaa. Se on halvempi haudata.

Eikö olisi edullisempaa käynnistää talouselämän rattaat tasapainossa vakiollisen väestömäärän tarpeiden kanssa kuin tuhota elintervikkeiden tuotantokoneisto samalla tavalla kuin öljyn tuotanto, joista seuraa kylmyydessä kärsittävä globaali nälänhätä.

Koronavirus kuten muutkin virukset, ulosteista syntyneet ja ulosteiden mukana levinneet, ovat jo ilmakehässä. Ulosteista suoraan viemäreistä vesiin levinneinä ja ilmakehän kautta kaikkiin vesiin joutuneina, ne ovat käytännössä tartuttaneet jo kaikki ihmiset maapallolla.

Virukset tuhoutuvat vähitellen ilmassa, mutta säilyvät pitkään kylmissä vesissä ja niissä elävissä organismeissä. Jos virusten pääsyä vesistöihin ei estetä puhdistamattomien jätevesien/viemärivesien kautta, niistä tulee väestön määrää valikoimattomasti rajoittava tekijä (kuten myös tauteja ja kuolemaa aiheuttavista antibiooteille resistenteistä bakteereista ja loisista).

Laumaefekti toimii siten, että kun suurin osa väestöstä on sairastanut taudin ja saanut vastustuskyvyn, taudin eteneminen pysähtyy, koska vastustuskyvyttömät yksilöt ovat siinä vaiheessa kuolleet.

On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että kaikki ihmiset eivät sairastu, eivätkä ole kuolleet edes isorokkoon, eivät mustaan surmaan, espanjantautiin, eikä mihinkään muuhunkaan pandemiana levinneeseen infektiosairauteen. Suurin osa ihmisistä on jäänyt aina henkiin, mutta ketään valikoimatta (kaikkia perusteita tälle ei vielä tiedetä). Yksilön kannalta tämä on kohtalokasta, mutta ei ihmiskunnan kannalta.

Jos ja kun nyt talouden rattaat on pysäytetty, valikoimaton tekijä tuhoaa myös niitä ihmisiä, jotka eivät sairastu virukseen eivätkä kuole siihen. Itse viruksen aiheuttamat ennenaikaiset kuolemat ovat vain pieni osa kokonaiskuolleisuudesta.

Kysymykseni kuuluu? ”Kannattaako muutaman ihmishengen pidentämiseksi tuhota kaikkien muiden elämä?”.
Tähän antaa vastauksen Venäjän armeijan sotilasdoktriini, jonka mukaan meidän kaikkien on kuoltava, mutta meidän kaikkien ei tarvitse elää.

MUTTA, NYT EI OLLA SOTILASSA.

 

PANDEMIAN LEVIÄMISEN EHKÄISY

Uhraammeko yhden kaikkien puolesta vai uhraammeko kaikki yhden puolesta?

Säästämme enemmän ihmishenkiä, ja rahaa, jos varustamme terveydenhuollon 100- kertaisella kapasiteetilla, joka maksaa 5 miljardia euroa, kuin lamauttamalla koko kansantalouden 50 miljardilla eurolla useammaksi vuodeksi.

On todella tärkeää suojata itsensä ja välttää sosiaalisia kontakteja, kunnes jokainen on testattu. Suomalaiset yhtiöt voivat valmistaa suojia ja sairaalatarvikkeita, hengityskoneet mukaan lukien. Tämä kuitenkin sillä edellytyksellä, että valtio tekee tilauksen viipymättä ja maksaa tilauksen etukäteen, jotta tarvittavat investoinnit voidaan tehdä välittömästi.

Koska useimmat kuolemat koronatartunnan jälkeen johtuvat keuhkokuumeesta, on edullisempaa ja tehokkaampaa rokottaa koko väestö Prevenar 13-pneumokokkirokotteella kuin odottaa äkkikuolemia. Prevenar antaa rokotesuojan 13 eri bakteerikannalle pitkäksi aikaa.

Vaikka täyttä varmuutta ei vielä ole, alustavat koetulokset malarialääke hydroksiklorokiniinin ja antiobiootti azithromysiinin yhdistelmälääkkeellä tai loislääke ivermectiinillä ovat tehonneet erittäin hyvin COVID-19 viruksen aiheuttamaan sairauteen. Nämä lääkeaineet ovat saatavissa ja riittävät varmasti sairaalakäytössä.

Jokaisen kansalaisen testaus koronaviruksen ja sen vasta-aineiden toteamiseksi sallii terveiden yksilöiden palaamisen työhön ja viruksen kantajien eristyksen taudin leviämisen hidastamiseksi. Testimateriaaleista on vielä pulaa, mutta myös suomalaiset lääketehtaat voivat valmistaa niitä. Valtion on tehtävä tilaus heti.

Virus on uusi ja väestössä ei ole kehittynyt luontaista immuniteettiä sitä vastaan. Jokainen kuitenkin saa tartunnan. Suurin osa ihmisistä paranee sairaudesta ja saa pysyvän immuniteetin ilman COVID-19 rokotusta, jota ei ole vielä kehitetty. Jotkut tartunnan saaneista sairastuvat ja vain harvat kuolevat ja vielä harvemmat, jos ovat saaneet ajoissa pneumokokkirokotteen ja sairastuttuaan edellä mainitsemani lääkityksen.

ON TÄRKEÄMPÄÄ TURVATA JOKAISEN SUOMALAISEN TOIMEENTULO KUIN VALTION TALOUS.

ON TURHAA OTTAA LAINAA ULKOMAILTA, kun meillä on eläkerahastoissa noin 350 miljardia euroa, tai ainakin pitäisi olla. On edesvastuutonta, että suomallaisilta lakisääteisesti kerätyt eläkevarat ovat yksityisten pörssiyhtiöiden hallussa ja sijoitettuna ulkomaisiin osakkeisiin. Osakkeiden arvosta on hävinnyt globaalin laman seurauksena kolmannes. Jos jäljellejääneestä, arvioltani 200 miljardista eurosta sijoitetaan sairaaloiden varustamiseen 5 miljardia, jää vielä riittävästi rahaa kaikkien suomalaisten eläkemaksuihin, vaikka ne korotetaan elinkustannusindeksillä alkuperäiseen arvoonsa.

VÄLITTÖMÄT TOIMENPITEET, joihin presidentin nyrkki, hallituksen toimeenpaneva yksikkö, ryhtyy tavoitteiden saavuttamiseksi ja koronan jälkeisen elämän turvaamiseksi:

1. Kansantalouden elinvoimaisuuden säilyttämiseksi on yritystoiminta turvattava kaikin mahdollisin keinoin, että työpaikat säilyvät.
2. Vasta-ainetestissä positiivisen tuloksen saaneet ihmiset voivat mennä takaisin töihin ja samalla periaatteella palata asiakkaiksi. 
3. Tässä tilanteessa valtion täytyy pidättäytyä kaikista perintätoimista. 
4. Veroja ei saa periä puoleen vuoteen, koska akuutti tilanne kestää vähintään sen ajan. 
5. Samalla tuhoisaksi todettu verohallinnon Gentax-järjestelmä on lakkautettava. 
6. Kaikki ulosottotoimenpiteet täytyy lopettaa pysyvästi. 
7. Pikavippifirmat ja niiden perustamat perintätoimistot täytyy kieltää lailla. 
8. Pikavippien korkojen puolittaminen on ollut aivan riittämätön toimenpide. 
9. Perusteeton velkaantuminen on estettävä kaikin keinoin.
10. Jokaisen suomalaisen toimeentulon varmistamiseksi on jokaiselle turvattava vähintään veroton 1000 euroa kuukaudessa valtion toimesta ja heti.

Näillä toimenpiteillä vältymme turhilta koronaviruksen ja muiden syiden aiheuttamilta kuolemilta ja taloudelliselta katastrofilta.

Koronavirus jää elämään ihmisten kuoleman jälkeenkin, mutta väestö on siltä suojassa ainakin siihen asti kun uusi pandemia ilmestyy yllättäen kuin tyhjästä – mutta silloin olemme valmiit nyrkin iskuun ja nyt koettu paniikki vältetään.

Kaikki tulevat toimeen. Yksikään yritys ei mene nurin, kukaan ei velkaannu, valtion ei tarvitse ottaa lisää lainaa meidän kansalaisten nimissä, koska rahoitus järjestetään eläkerahastojen kautta, meidän omalla jo maksetulla pääomalla. Eläkerahastojen/valtion lainojen ainoa ja oikea kohde ovat yksilöt, joiden toimeentulo on turvattava kaikissa olosuhteissa.

Ja mikä parasta ”Business Finland, Sitra, Kela ja ”Lastensuojelu business” lopetetaan tarpeettomina korruptiopesäkkeinä – ei muuta kuin tuli nurkan alle ja virkamiehet marjaan mansikoita poimimaan.

Hyvä perusterveydentila auttaa suojautumisessa tautia vastaan, mutta ei anna ehdotonta suojaa sekään. On todennäköisempää, että altistuminen johtuu enemmän perinnöllisistä tekijöistä kuin mistään muusta tekijästä. (tätä syy-yhteyttä ei vielä tiedetä varmuudella).

Tilastollisesti koronaan kuolleitten määrää ei voi erottaa kokonaiskuolleisuudesta normaalitilassa tai vuoden ensimmäisten 4 kuukauden kuolleisuudesta. Tarkemmin tilastoituja tietoja kuolleisuudesta löydät EUROMOMO-tilastosta kuin ihmisten mielipiteistä.

KUKA MAKSAA PALKAT, 15.04.2020

Selvennykseksi: 
– Ensiksi, kukaan ei pärjää yksin.
– Toiseksi, itsenäinen yrittäjä, omalla työllään elävä, ei pärjää yksin.
– Kolmanneksi, yrittäjä tarvitsee kavereita mukaan yritykseensä eli toisia työntekijöita. Tästä syntyy yritys ja työpaikat ja hyvinvointi kaikille yrityksessä mukana oleville työntekijöille.
– Neljänneksi, tämä porukka yhdessä, yritys, synnyttää työllään lisäarvoa tekemillään tuotteilla tai palveluilla kuten sadat tuhannet muut yritykset Suomessa ja muualla maailmassa, jos monet muut tarvitsevat yrityksen tuotteita ja palveluja.

Jokainen yritys ja sen työntekijät menestyvät, jos heidän työnsä tuloksilla on jatkuva kysyntä. Kysynnän tasainen ylläpito edellyttää tuotteita, joilla on pitkä käyttöikä ja joiden ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti.

Terveyden, turvallisuuden, oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen elintason ylläpito edellyttää jokaisen syntyvän uuden ihmisen elinikäistä kolutusta. On välttämätöntä, että jokainen oppii lukemaan ja laskemaan, mutta myös ymmärtämään, miten luonnon tasapainoa ylläpidetään ja miten ravintoa tuotetaan kestävällä tavalla jatkuvasti ja riittävästi kaikille.

Vain Koulutus Kaikille takaa tasapainoisen hyvinvoinnin Kaikille.
Koulutus ja sen tuoma terveys, turvallisuus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus syntyvät yritysten eli meidän kaikkien työllämme synnyttämästä lisäarvosta. Vain työstä syntyvä lisäarvo on jakokelpoista.

Kaiken tehtävän työn tulee synnyttää lisäarvoa, muuten yhteiskunta taantuu, velkaantuu ja vähitellen tuhoutuu.

Kun velkaantuneeseen yhteiskuntaan iskee ”valikoimaton tekijä” kuten koronavirus tai vastaava pandemia, tai ilmaston äkillinen, ruuantuotannon kannalta epäedullinen muutos, voi yhteiskunnan tuhoutuminen olla äkillinen.

Palataan siihen, että kukaan ei pärjää yksin ja vain me yhdessä voimme estää äkilliset muutokset.

 

KEHITYSAVUSTA 15.04.2020

Kaikki Afrikan maat, kuten kaikki muutkin maat selviävät ilman ulkopuolista apua, KOULUTUSTA LUKUUNOTTAMATTA, ja puuttumista maiden sisäisiin asioihin, eikä missään tapauksessa antamalla tai lainaamalla rahaa.

Syntyvyyden omaehtoinen sääntely ja laumaefekti pitävät yhteiskunnat tasapainossa jos niille ei anneta aseita eikä rahaa eikä missään tapauksessa Suomesta.

Kaikkiin kulkutauteihin kehittyy immuniteetti, joka säästää suurimman osan väestöstä. Muutenhan meitä ei lajina olisi edes olemassa.

Vain Jatkuva Kasvu ja sitä seuraava globaali nälänhätä voi tuhota suurimman osan maapallon väestöstä – eivät koronan kaltaiset kulkutaudit.

 

Mikrobisellu, 08.04.2020

A. xylinium bakteerin tuottama mikrobiselluloosa on erinomainen materiaali suojaamaan hengitysilma pienimmiltäkin viruksilta – tulevaisuudessa.

            Kuva 1: Fotosynteettiset bakteerit tuottavat sellukuitua ja siitä kalvoa vedestä ja ilman hiilidioksidista valoenergialla.

Metsien avohakkuut ja ylenmääräinen sellun valmistus puusta hävittävät metsät ja niiden eläimistön ja muuttavat metsät yhden puulajin monokulttuureiksi samalla kun prosessin jätteet nousevat ilmaan, valuvat vesistöihin ja tuhoavat hiilinielut. Nykyisin suuri osa sellusta käytetään pehmopaperien valmistamiseen myös Suomen rajojen ulkopuolella ja jätteet huuhdotaan lopulta viemäriin ja vesistöihin – myös Suomessa.

Jo nyt tiedetään, että fotosynteettiset mikrobit syntetisoivat puhdasta sellukuitua 10000 kertaa nopeammin kuin eukalyptuspuut Uruguain ja Brasilian viljelyksillä. Silloin hiili tulee ilmakehän hiilidioksidista, vety vedestä ja energia suoraan auringosta ilman voimalaitoksia! Tämä uusi mikrobisellu voisi korvata kaikki tavanomaisilla menetelmillä valmistetut sellupohjaiset tuotteet ja tarvittaessa myös useimmat muovit. Metsien monimuotoisuus säilyisi ja arvokasta ydinpuuta kasvaisi metsänomistajille, monipuoliselle eläin- ja kasvikunnalle ja kaikkien suomalaisten iloksi ja hyödyksi.

Metsillä on muutakin arvoa kuin se, minkä metsäteollisuus suostuu siitä maksamaan. Metsien jatkuva, tasainen ja kestävä hyödyntäminen on metsien omistajille ja kaikille suomalaisille taloudellisesti ja ekologisesti kaikkein kannattavin vaihtoehto.

Satelliittihavainnot ja kenttämittaukset yhdistämällä voidaan metsän kasvu ja sen ”hiilinielu” mitata ja laskea tarkasti koko valtakunnan alueella, vaikka kerran kuussa, ja havaita soluhengityksessä vapautuva ja fotosynteesissä sitoutuva hiilidioksidi – eikä tarvitse arvailla enää hakkuiden vaikutuksia metsien hiilinieluun ja monimuotoisuuteen.

Nykyisellä metsien hakkuuvauhdilla Suomen metsien hiilinielu häviää suhteessa nopeammin kuin Amazonasin sademetsien hiilinielu, jota tuhotaan polttamalla tarkoituksellisesti. Nykymenetelmillä ja -vauhdilla metsäteollisuus voi loppua Suomesta alle 30 vuodessa, kun puuraaka-aine loppuu päätehakkuilla.

Mikrobisellun käyttöönotto säästää metsien hiilinielut paitsi Suomessa myös Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Tällä tulee olemaan merkittävä vaikutus ilmaston lämpenemisen estämiseen, sikäli kuin se on ihmisten aiheuttamaa.

 

KORONAEPIDEMIA ON PINNAN ALLA KUTEN KALAT 5.4.2020

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image-1.png

Kuva1:  Kuvassa yli 65-vuotias ja nyt jo yli 70-vuotias ei ole enää nuorukainen. Kalastan myös harppuunalla pinnan alla – tarkoittaa, että koronaakaan ei näe pinnan päältä tai altakaan tai yleensä mitenkään muuten kuin elektronimikroskoopilla.

Vastauksena kognitiiviseen dissonanssiin, jossa ennakkoasenteet menevät ristiriitaan tietojen kanssa eli huhun ja tiedon välisen yhteyden puuttumiseen kanssaihmisten mielipiteissä:

Korona virus (kuten muutkin virukset) on ns ”valikoimaton tekijä”. Siihen sairastuminen saati kuolema ei ole ikäriippuvainen. Korona kuolleisuus on satunnainen ja siihen sairastuu ja joskus voi kuollakin.

Hannu L. Suominen, FT, meribiologi

 

TRUMP JA KORONALÄÄKKEET
22.04.2020

Eilen uutisoitiin, että parasiittilääkkeenä käytetty hydroksiklorokiniini on lisännyt koronaan sairastuneitten potilaitten kuolleisuutta 24 %. Yhdysvaltain presidentin Donald Trump julkisti jo 2 kuukautta sitten mahdollisuuden käyttää parasiittilääke hydroksiklorokiniinin ja aziromysiini antibiootin yhdistelmää koronaviruksen hoidossa. Tutkimustulokset olivat olleet erittäin lupaavia. Nyt Trumppia syytetään väärän tiedon levittämisestä.

Mutta, katsotaanpa syvemmälle ja selvitetään mistä on kysymys.

Pöljät ovat antaneet liian suuren annoksen jo muutenkin huonokuntoisille koronapotilaille!
Klorokiniinit ovat myrkyllisiä jopa malarialääkkeinä. Niitä voi käyttää vain lisänä aziromysiinin kanssa, jota täytyy annostella tuplavahvuisena jo sairauden oireiden alkuvaiheessa. Minulla on henkilökohtaista kokemusta aziromysiinin tehosta vasta 3-kertaisena kerta-annoksena. Siksi olen vielä hengissä. Monet muut se lääke olisi nitistänyt ennen kuin Chlamydia Pneumonian. Tällaisen makrolidiantibiootin lisänä klorokiniinilisä tehostaa useimpien koronavirustyyppien ja myös muiden virusten tuhoamista. Todennäköisin vaikutus perustuu siihen, että ne yhdessä estävät virusten transkription eli viruksen geneettisen koodin monistamisen siihen tarvittavassa proteiinisynteesissä.

Näiden lääkeaineiden molekyylit ovat rengasrakenteisia ja muistuttavat RNA-ketjun rakenneosien – ribonukleiinihappojen – emästen renkaita. Kun rengasrakenteinen lääkeainemolekyyli sijoittuu RNA – ketjuun normaalin emäksen sijalle, viruksen jakaantumiskoodia ei voi lukea, ja virus ei lisäänny.

Alkuperäiset englanninkieliset tutkimukset löydätte googlettamalla lääkkeiden nimillä. Minä viittaan alkuperäistutkimuksiin, enkä toimittajien CNN- uutisiin.

 

LIFE AFTER THE CORONA VIRUS PANDEMIC AND ITS GLOBAL ECONOMIC DESTRUCTION, 06.04.2020

How can we prevent a disaster like this from ever happening again?

Like many countries in the world, Finland and its economy has been brought to its knees by the Corona Virus pandemic at an incredible speed and will have far reaching effects on the country and its population for a long time to come.

It is important therefore that we look at some very important aspects of the disease management / prevention and link that to how we can minimize the social and economic damage to our country in the future.

With a virus-based pandemic, it’s really important to protect ourselves and avoid social contacts until everyone is tested.

Testing every citizen for corona virus and its antibodies will allow healthy individuals to return to work and isolate the carriers of the virus to slow the spread of the disease. Finnish pharmaceutical companies should have no problems with manufacturing the test kits and carry adequate stock to manage an outbreak of a pandemic.

In addition, Finnish companies should also be able to manufacture and stock enough face masks and hospital supplies, including ventilators. This must however be guaranteed by the state through issuing a binding order and advanced payments to the shortlisted companies in order for them to manage the manufacturing of these necessary supplies, carry the required stock and further develop new products and services.

Because most deaths from a COVID-19 infection are due to pneumonia, it would be much cheaper and more effective to vaccinate the entire population with the Prevenar 13 pneumococcal vaccine than to be faced with expected sudden deaths. Prevenar provides protections for 13 different bacterial strains for a long time.

Although not yet fully conclusive, preliminary experimental results with the anti-malarial drug hydroxychloroqinone and the macrolide antibiotic azithromycin in combination or the antiparasitic drug ivermectine have been very effective against COVID-19 virus-induced disease. These drugs are available and certainly sufficient for hospital use.

The virus is new and the population has not developed innate immunity against it. However, everyone gets infected. Most people recover from the disease and gain permanent immunity without COVID-19 vaccination, which has not yet been developed.

More lives and money can be saved by providing our healthcare institutions with 100 times the capacity at a cost of 5 milliard euro instead of paralyzing the entire Finnish economy costing at least 50 milliard euro over several years.

In the meantime it is more important to secure the income of the Finnish citizen than the public finance of the state.

It does not make any sense to finance the damage of corona virus by state loan, when we have pension funds of 350 milliard euro, or at least should have.

It is irresponsible that the Finnish stock companies collect the pension payments, which are ordered by law, and then invest this money into foreign stock companies.

Now, due to the recession, the pension funds have already lost 30 % of the original value. If 5 milliard euro were to be invested (out of the amount of ca 200 milliard euro currently still in the pension fund) into increasing the capacity in our hospitals, as stated above, there will be enough money left to cover all the pensions, even if they are reviewed for the general index to get them back to the original values.

THE FOLLOWING ACTIONS MUST BE TAKEN BY THE FINNISH GOVERNMENT TO ACHIEVE THE SET GOALS AND TO MAINTAIN THE STANDARD OF LIVING AFTER THE TIME OF CORONA:

• In order to maintain the vitality of the national economy, businesses must be safeguarded by all possible means, so that jobs are maintained. 
• People who test positive in an antibody test can go back to work and return to clients on the same principle.
• In this situation, the state must withdraw all of its own recovery proceedings. 
• Taxes should not be collected for six months, as the acute situation lasts for at least that period. 
• At the same time, the Gentax system of tax administration, which has been found to be destructive, must be abolished. 
• All recovery of a debt by an enforcement order must be stopped permanently.
• Express loan delivery companies and their corresponding collection agencies, must be banned by law. 
• Further interest rate reductions are required as the latest 50% reduction in interest rates has been grossly inadequate. 
• Unjustified backlog of debts must be prevented by any means.
• New type of social security instrument, which provides tax free 1000 euro per month for everybody, has to be established at once.

With these measures, we will avoid unnecessary deaths and financial catastrophes caused by the corona virus directly or as side effects of it.

The corona virus will survive after death of human beings, but the population will be protected from it, at least until a new pandemic suddenly appears out of nowhere – but then we are ready to strike back and the panic we are now experiencing will be avoided.

 

Hävittäjillä virusta vastaan, 02.04.2020

Lensin viimeeksi Neuvostoliiton aikaisella hävittäjäkoneella L 39 Albatros USAssa vuonna 2008. Silloin oli SARS epidemioita ollut jo vuodesta 2003 lähtien. Sain Chlamydia Pneumonie infektion Canadassa Brittiläisessä Columbiassa ja sen seurauksena aortan repeämän, joka leikattiin 2007 Minneapoliksessa. Näillä koneilla ei torjuta koronavirusta eikä uudemmillakaan vihollisen hyökkäystä. Dronet ja parviteoria tulevat korvaamaan hävittäjät yhtä varmasti kuin kondensaattoriteholähteet tulevat korvaamaan kemialliset akut autoissa ja lentokoneissa. Ne ladataan suoraan auringosta.

Kiinteistöihin suunnitellut kemiallisten akkujan latauspisteet olisivat toteutuessaan 20- 30 miljardin pysyvä kuluerä jo muutenkin ylivelkaantuneelle maallemme ja koronasta vielä tuleva lisälasku, ehkä jopa sen päälle 50 miljardia euroa. Joko hirvittää? Lakeja ei saa säätää estämään teknologian kehitystä sen varjolla, että nyt ja tässä voitaisiin hidastaa ilmaston lämpenemistä, joka hidastaa jo irtipäästettyjen virusten leviämistä.

Julkaistuissa tilastoissa ei ole verrattu koronaan kuoleitten osuutta suomalaisten kokonaiskuolleisuuteen (54 000 vuodessa), mikä on noin148 suomalaista päivässä. Koronaan on kuollut 3 kuukauden aikana 19 ihmistä eli n 0,2 suomalaista päivässä – tämän päivän tietojen mukaan.

Kokonaiskuolleisuus koko väestöstä on alle 1 %, mikä on hieman enemmän kuin syntyvyys.

Koronaan kuolleitten osuus on siis noin 0,13 % kokonaiskuolleisuudesta ja noin 0,0013 % koko väestöstä!!!.

Noin puolet kaikista kuolemista johtuu sydän ja verisuonitaudeista, jotka mitä todennäköisemmin ovat
myös infektiotautien aiheuttamia – perustuen omakohtaiseen kokemukseen.

Lähes loput kuolemat aiheutuvat infektioista ja syövistä, joiden niidenkin alkuperä on useimmiten infektio, jossa esim. keuhkot ovat heikentyneet huonosta ilmasta ERITYISESTI TUPAKOINNISTA JA FOSSIILISTEN POLTTOAINEIDEN HIUKKAS- JA KEMIKAALIPÄÄSTÖISTÄ.

TOISAALTA EI TIEDETÄ SITÄ, KUINKA MONTA JA KOSKA ON SAANUT KORONAVIRUKSESTA TARTUNNAN, koska ihmisiä ei ole testattu kuin vasta sairaalassa. Sairastuneista suurin osa on parantunut. Kuolleisuutta koronaan ei ole verrattu kaikkiin tartunnan saaneisiin vaan satunnaisesti testattuihin.

Vaillinainen tilastointi on saanut aikaan hysterian ja paniikin, joka on pysäyttänyt talouselämän ja johon kuolee enemmän kuin koronavirukseen.

Pneumonia rokote (Prevnar), joka estää keukokuumekuolemat, jotka ovat viruksesta johtuvia sekundääriinfektioita ja jo tunnettu lääkitys estäisi todennäköisesti kaikki kuoronasta johtuvat kuolemantapaukset.

Jos kaikki suojataan ja vain tartunnan saaneet eristetään ja 
sairastuneeille annetaan jo tunnettu lääkitys, se tulisi halvemmaksi kuin talouselämän pysäyttäminen puoleksi vuodeksi.

Sairastuneen yksilön kannalta näillä tilastoanalyyseillä ei tietysti ole merkitystä. Tilannetta voisi verrata lottoon, jossa joku voittaa pääpotin joskus ja kaikki muut luulevat myös voittavansa, vaikka todennäköisyys voittoon olisi vain 1/500 miljoonasta.

Mitä mieltä olette? Uhraammeko yhden kaikkien puolesta vai kaikki yhden puolesta?

 

VIRUKSEN LEVIÄMISEN ESTO JA VIRUSLÄÄKKEET, 31.03.2020

Virus leviää ilmassa. Se ei putoa yhden, eikä puolentoista metrin päästä maahan kuten vesipisarat, joissa se myös esiintyy. Virus on kuivana niin kevyt, että se ei putoa painovoimakentässä yhtä nopeasti kuin siitepöly, joka pystyy lentämään Välimeren alueelta Suomeen tuulien mukana. On ehdottomasti tehokkaampaa ja halvempaa jakaa jokaiselle P3-luokan hengityssuojaimet kuin sulkea Uusimaa ja talouselämä, minkä seurauksena kuolee enemmän ihmisiä kuin virukseen.

Näyttää siltä, että tartuntojen alun, huipun ja tasaantumisen väli olisi kolmisen kuukautta. Väestön riittävä immuniteetti saavutetaan noin 2 kk tasaantumisesta eli silloin ei enää tule uusia tartuntoja. Tämä olettaen, että seuraavien 6 kk aikana ei ehditä kehittää ja valmistaa rokotetta eikä parantavaa lääkettä. Nyt on jo lupauksia tuloksista, että malarialääke hydroklorokiniini ja makrolidiantibiootti Zihtromaxin ja matolääkkeenä käytetty Ivermektiini  yhdistelmä tehoaisi COVID-19- virukseen, jos sitä saa heti taudin alkuvaiheessa. Valoa tunnelin päässä siis näyttäisi olevan.

Tästä huolimatta varotoimenpiteet ovat olleet hitaita ja tehottomia. Kokonaiskuolleisuus tähän virukseen on ollut suunnilleen samaa suuruusluokkaa kuin influenssavirukseen, joka myös on jokavuotinen ongelma globaalisti. Jos tällaiset pandemiat haluttaisiin estää, tulisi ihmisten ja eläinten ulosteet eliminoida heti niiden syntypaikassa. Viemärivedet täytyy puhdistaa heti juomaveden tasolle, eikä päästää ylivuotona puhdistamattomana luontoon kuten nyt menetellään niin Suomessa kuin USA:ssa ja Kiinassa. Tätä ongelman perussyytä eivät yleisistä asioistamme päättävät poliitikot näytä vielä ymmärtäneen.

Influenssaan kuolleisuus osataan jo ennustaa, toisin kuin COVID-19-virukseen. Emme myöskään tiedä kuinka monta sellaista mutaatiota viruksesta tulee, joihin kehitteillä olevat lääkkeet ja rokotukset eivät tehoa. Vielä ei ymmärretä, mistä virus on saanut alkunsa, joten mihinkään toimenpiteisiin ei ole ryhdytty. Viemärivesien puhdistaminen estäisi myös kaikkien suolistoperäisten taudinaiheittajien kuten norovirusten, kambylobakteerien, Giardia lamblian ja lukuisten muiden loisten leviämisen veden mukana.

Yksinkertainen neuvoni on: Keittäkää vesijohtovesi vähintään 15 minuuttia, jäähdyttäkää ja juokaa turvallisesti. Vaikka juomavesi lähtisikin vesilaitokselta turvallisena, se voi kontaminoitua putkistoissa, joissa vesijohtoputket ja viemäriputket ovat lähellä toisiaan ja molemmat voivat vuotaa molempiin suuntiin.

Lihan teollisesta tuotannosta ja sen vaikutuksista uusien virusten syntyyn tiedetään jo paljon. Eläinten käsittelemättömät ulosteet levitetään pelloille tai lähivesiin kaikkialla maailmassa. Tämän lisäksi hormonien, antibioottien ja synteettisten loislääkkeiden holtiton käyttö ja siihen liittyvä veden pilaantuminen luovat edulliset olosuhteet mikrobien väliselle geneettiselle transformaatiolle. Rehun ja ruuan ylituotanto ja niistä johtuvat hävikit ovat globaalisti jopa yli 40 % tuotannosta. Ruuantuotannon jätteet sekoittuvat eläinten ulosteisiin ja joutuvat vesistöihin. Tämä on globaalisti erittäin vakava ongelma. Välillisesti se koskee myös Suomea, koska elintarviketuotannon ylijäämäeriä tuodaan meille ilman samoja laatukontrolleja, jotka koskevat kotimaisia elintarvikkeita.

Omasta kokemuksestani tiedän, että ZITHROMAX-antibiootti tehoaa suurissa annoksissa erittäin nopeasti gram-negatiiviseen Chlamydia Pneumoniae-bakteeriin, joka aiheuttaa pitkäaikaisen kuivan yskän ja päättyy akuuttina aortan repeämisestä johtuvaan kuolemaan ja kroonisena sydän- ja verisuonitauteihin. Valomikroskoopilla näkymätön bakteeri kiinnittyy aortan seinämiin, tukkii ja jäykistää ne aiheuttaen verenpaineen nousun.

Verisuonten tukkeutuminen on toiseksi suurin kuolinsyy, ja niistä suurin osa on mitä todennäköisemmin Chlamydia-infektion aiheuttamia. Jos tähän olisi kehitetty rokete, se pidentäisi elinajan odotetta huomattavasti. (Referenssejä mm: TWAR, Maija Leinonen et al, HETI-projekti, Oulun yliopisto)

Toistaiseksi ei vielä tiedetä mihin perustuu hydroklorokiniinin tehostava vaikutus Zihtromaxin käyttöön koronavirusinfektion hoidossa – mutta se on tällä hetkellä tehokkain hoitomuoto ja estää mitä todennäköisemmin viruksen aiheuttamat kuolemat.

 

Kuva 1: Macrolide antiobiootti Azithromycin, Zithromax, 9-deoxy-9α-aza-9α-methyl-9α-homoerythromycin A
Kuva 2: Hydroxychloroquine, käytetty mm malarialääkkeenä

 

KEVÄT TULEE KORONASTA HUOLIMATTA, 30.03.2020

On hyvin mahdollista, että COVID-19 eli ”kiinalainen koronaviruspandemia” ei ole yhtään vakavampi tai on yhtä vakava kuin aikaisemmatkin kiinalaiset hengitystievirusepidemiat. Vuonna 2003 alkaneita SARS-epidemioita on nykyään vähintään kerran vuodessa Suomessakin, ja aina talvella. Talvella sairastumisalttiutta lisää ulkoilman ja sisäilman suuri lämpötilaero. Koronavirukset niinkuin monet muutkin virukset säilyvät hyvin kylmässä, mutta tuhoutuvat nopeasti kun lämpötila nousee yli 40 asteen. Sen vuoksi ruumiinlämpö nousee kuumeessa. Potilas kestää sen, mutta virus kuolee. Kesän helteet hidastavat viruksen leviämistä oleellisest kun ilman lämpötila nousee yli 25 asteen.

Sairastuneiden kuolleisuus aikaisemmissa SARS-epidemioissa on ollut noin 10 %. Tämä hyvin tietäen meidän terveydenhuoltojärjestelmämme ei ole varautunut riittävillä resursseilla seuraavaan epidemiaan/pandemiaan sen paremmin kuin missään muuallakaan.

Selvä ero edellisiin vuosiin on siinä, että RT-PCR-tekniikka (eli Real-Time-Polymerase-Chain-Reaction eli reaaliaikainen polymeerien ketjureaktio) mahdollistaa äärettömän pienen DNA tai RNA molekyylin jopa biljoonakertaisen monistamisen alle tunnissa, jopa viidessä minuutissa. (COVID-19 koronavirus on RNA-virus) Nämä kertakäyttötestikitit ovat halpoja ja saatavissa missä tahansa, koska isot lääketehtaat valmistavat niitä jo monissa maissa.

Nyt voidaan testata reaaliajassa miljoonia ihmisiä ja sanoa tarkasti onko esimerkiksi nielunäytteessä virus tai sen aikaansaama erityinen vasta-aine. Aikaisemmin tällaista testiä ei ollut saatavissa ja erilaisiin virusepidemioihin on kuollut satojatuhansia ihmisiä tai jopa 50 miljoonaa kuten 1918 Espanjantautiin.

WHO:n ohje on: TESTAA,TESTAA,TESTAA.

ENSIN kaikkien on suojauduttava ja vältettävä sosiaalisia kontakteja.

1. Jos sinulla todetaan vasta-aineet, mutta ei virusta, voit mennä töihin ja erityisesti terveydenhuollon palvelukseen, koska et sairastu enää. Saat ”vihreän kortin”.
2. Jos sinulla todetaan virus, mutta ei vasta-aineita, etkä ole sairas, olet viruksen kantaja ja joudut eristykseen. Saat ”keltaisen kortin”. Kun sinulla ei karanteenin jälkeen todeta virusta, vaan vasta-aineet, saat ”vihreän kortin ja pääset karanteenista.
3. Jos sinä olet vain lievästi sairas ja sinulla todetaan virus, saat ”punaisen kortin”. Joudut kotiin eristyksiin kunnes paranet ja saat ”vihreän kortin”..
4. Jos olet vakavasti sairas, ja sinulla todetaan virus, saat punaisen kortin ja joudut sairaalahoitoon kunnes paranet. 
5. Jos olet vakavasti sairas, etkä selviä oireiden mukaisella hoidolla, joudut tehohoitoon ja tehostettuun lääkitykseen, jolla paranet.

Ero on myös siinä, että koskaan aikaisemmin ei yhteiskuntia suljettu, vaikka kuolleisuus on ollut paljon suurempi kuin COVID-19-pandemiassa, esimerkiksi Asialaisen aiheuttama kuolleisuus Suomessa vuonna 1957. SARS-epidemioiden aikana vuosina 2003-2007 kuolleisuus oli n. 10 %, laskettuna sairastuneiden määrästä. Koronaan sairastuneista on kuollut tähän mennessä 1,5 – 1,8 %, laskettuna todetuista infektioista. Kokonaisväestömäärään suhteutettuna kuolleisuus on ollut tähän mennessä n. 0,015 %.

Eroa on myös siinä, että nyt sairastuvuus ja kuolleisuus keskittyvät lyhyelle ajalle ja suhteellisen pienille tiheästi asutuille alueille. Pienikin kuolleisuusprosentti, silloin kun kuolemantapaukset keskittyvät koko vuoden sijasta kahdelle kuukaudelle, aiheuttaa vakavan resurssipulan sairaaloissa. Pandemian hallitsemiseksi ja kuolleisuuden vähentämiseksi on seurattava seuraavia ohjeita:

1. Suojaudu: hengityssuojaimet kaikille EHDOTTOMASTI (virus leviää ilman mukana)
2. Tunnista : KAIKKI vähänkin oirehtivat testattava, mieluiten kaikki muutkin.
3. Eristä : JOKAINEN infektoitunut erityksiin kotiin.
4. Suojaudu: sairaaloiden HENKILÖKUNTA ja erityisesti teho-osastot suojattava.
5. Hoito: Teho-osastojen määrä ja niiden henkilökunta 10-kertaistettava heti.

SUOMESSA ON MATERIAALIA JA KAPASITEETTIA KASVOSUOJAINTEN VALMISTAMISEKSI JA TEHO-OSASTOJEN VARUSTAMISEKSI. HALLITUKSEN ON TEHTÄVÄ TILAUS HETI.

 

PANDEMIAN HIDASTAMINEN JA ESTO, 30.03.2020

Kiinalaiset ryhtyivät Wuhanissa edellä mainitsemiini nopeisiin eristystoimiin, mutta eivät maininneet sanallakaan, mistä tämä ja monet muut viruskannat ovat saaneet alkunsa ja sitten levinneet. He eivät edes esittäneet arveluja pandemian syntymiseen johtaneista syistä, vaikka sulkivatkin villieläintorit. Toisaalta kiinalaiset tiedemiehet ovat itse tienneet edipemian syntyneen jo vuonna 2003, vuonna 2007 julkaistussa yhteenvedossa. (Severe AcuteRespiratory Syndrome Coronavirus as an Agent of Emerging and Reemerging Infection. Clinical Microbiology Review, Oct 2007, Vincent C. C. Cheng et al.)

Kiinan kansalaisiaan vahtiva kontrollijärjestelmä sai oikeutuksensa dramaattisella tavalla koronaviruksen torjunnan yhteydessä. Teknologisen ”edistyksen” taustalla on synkkä todellisuus – kaikkien ulosteiden sekoitus maistuu suussa.

Toivottavasti meillä ei ikinä oteta kansalaisten kontrollijärjestelmää käyttöön millään tekosyyllä. Tiedustelulaki on jo erittäin vaarallinen alku samaan suuntaan. Toistaiseksi elämme vapaina uudessa keväässä kuin metsän eläimet, vaikka meidän liikkumistamme Uudellamaalla on jo rajoitettu tehokkaammin kuin riistaa riista-aidoilla.

Ratkaisu pandemiaan ei ole päivänpoliittinen, eikä yhdenkään maan minkäänlaisen hallituksen ratkaistavissa. Ratkaisu on syvemmällä: Vain tiede, teknologia ja itsenäiset, vapaat yritykset voivat kehittää menetelmät ja tuotteet, joilla pandemian syntymisen syyt ratkaistaan siten, että ratkaisut hyödyttävät jokaista – globaalisti.

Here’s how the next “Corona virus” pandemic can be prevented, 02.03.2020

The latest pandemic caused by the Corona virus has been in the news almost non-stop over the last months and has unfortunately already caused many deaths and is putting humanity on notice.

Like most infectious diseases that are caused by viruses and/or bacteria such as SARS, Bird Flu, Hong Kong, Asian flu etc, the current pandemic finds its origin in Asia. Normally once a year (mostly in the summer), a so called communicable disease develops in Asia and is known to spread around the globe during the winter, causing death of hundreds of thousands of people each year.

What these predominantly Asian infectious diseases have in common is that they originate from untreated mixed faeces of humans and animals of all kinds i.e. domestic ones such as pigs, cows, chickens, ducks, dogs, cats and wild animals such as monkeys, snakes, fish, frogs, bats, etc.

When this mix of untreated faeces runs off directly into natural waters, which in turn are used again as a primary source for domestic water use, it inevitably creates the ideal environment for any new disease to develop.

Similar circumstances have been known throughout history going back as far as the last Ice Age and have led to the decline and destruction of entire civilizations such as in the Middle East and South America. However, compared to present situations especially in China and numerous countries on the African continent, these historic cases appear insignificant.

The most populated area and highest stocking density of any untreated animal faeces in the world are in Guangdong and in Wuhan provinces in China and unfortunately, the untreated faeces are in contact with natural waters, explaining the emergence of the Corona virus.

Under these circumstances the spread of new pathogens is caused by an exceptionally rapid genetic transformation, i.e. genes are transferred between microbes present in the mixed faeces that are virtually piled up and form a mass of pure viral, bacterial, parasitic and bacteriophages. (NOTE: Bacteriophages are bacterial viruses that carry the genetic material from one bacterium to another)

New pathogenic bacteria are constantly being created which can cause the infection of humans resulting in global exposure i.e. Pandemic.

 

Figure 1. Anatomy and infection cycle of bacteriophage T4. 1: Attachment of phage’s fibers to a bacterium, 2: DNA injection, 3: Synthesis of phagecomponents, 4: Assembly of new phages, 5: Burst of bacterium and release of infectious phages. (Corona is RNA virus)

Image source: Wikipedia• CC BY-SA 4.0, File: 11 Hegasy Phage T4 Wiki E CCBYSA.png, Created: 1 November 2017

The risk of the future outbreaks such as the Corona virus can be greatly reduced if not eliminated by treating all faeces immediately and separating them from all water, which is now possible due to the newly developed MUST – Pure water installations.

These MUST installations not only purify the water to drinking water quality but, in combination with purpose built bio oxidizers, also oxidize the separated solids from the faeces and the dissolved substances. The latter process involves high-temperature microbes (Thermoactinomyces) at 80 degrees for elimination of all pathogenic viruses and bacteria.

The resultant product is harmless and may be used as a high grade natural fertilizer in agricultural applications or may be further processed using a thermo-chemical cracking technology, producing elementary pure, solid carbon and other elements.

The MUST installation, bio oxidizer and thermo-chemical cracking technology are now available on a commercial scale and can be deployed in every country around the world to prevent future pandemics from occurring and simultaneously provide clean air, water and food.

If this article were to spread as fast as the corona virus, pandemics would be a thing of the past.

For more information on these latest technologies you can contact author: Dr. Hannu L. Suominen, Marine Microbiologist

 

Koronaviruksen synty pandemiat ja niiden ehkäisy, 01.03.2020

Koronaviruksen synnystä ja pandemioiden ehkäisymahdollisuuksista tiedetään yleisesti melko vähän, koska mikrobiekologit eivät ole tuoneet asiaa esille riittävästi:
Vähintään kerran kesässä syntyy Aasiassa infektiotauti (communicable disease), joka leviää talven aikana ympäri maapallon. Nämä virusten ja/tai bakteerien aiheuttamat ”kulkutaudit” on nimetty tällä vuosisadalla ”hongkongilaiseksi, aasialaiseksi, sarsiksi, lintuinfluenssaksi” jne. Niihin on kuollut vuosittain satojatuhansia ihmisiä!

Kaikille Kiinassa syntyneille infektioille on yhteistä se, että ne ovat saaneet alkunsa ihmisten ja kaikenlaisten kotieläinten (siat, lehmät, kanat, ankat, koirat, kissat, JA MYÖS VILLIELÄINTEN kuten apinat, käärmeet, kalat, lepakot, sammakot jne.) yhteen joutuneista käsittelemättömistä ulosteista. 
Eri eläinlajien keskenään sekoittuneet ulosteet, joita ei käsitellä mitenkään, valuvat useimmiten suoraan luonnonvesiin, joista vesi käytetään kotitalouksissa puhdistamattomana uudestaan.

Vastaavanlaisia ulostekasoja tunnetaan jo historialliselta ajalta viimeisen jääkauden jälkeen. Ne ovat poikkeuksetta johtaneet sivilisaatioiden taantumiseen ja tuhoon sekä Lähi-Idässä että Etelä-Amerikassa. Nämä tapaukset ovat kuitenkin olleet vähäpätöisiä verrattuna tämän päivän Kiinaan ja moniin muihin maihin esim. Afrikassa. 
Kiinassa Guandongin ja nykyään myös Wuhanin alueella on maailman suurin ihmistiheys, eläintiheys, ja kaikkien mahdollisten eläinten käsittelemättömien ulosteiden kasautumat, jotka ovat yhteydessä luonnonvesiin. 
Luonnossa – ilman ihmispaljoutta – tätä ei ole koskaan ennen tapahtunut.

Meillä Suomessa lasketaan ylivuotona käsittelemätöntä viemärivettä suoraan luontoon paitsi asutuksesta myös teollisuudesta – samoihin vesistöihin, joista otetaan talousvesi kuten esim. Päijänteestä Helsingin vesijohtoverkkoon. 
Meidät on pelastanut Suomessa vain pienempi väestö kuin Kiinassa, mutta mitään parempaa jätteiden käsittelyteknologiaa ei ole otettu vielä käyttöön – kiinalaisilla on samat konstit käytössä kuin meillä – siellä missä on – yleensä ei.

Perimmäinen syy uusien tautien aiheuttajien syntyyn ja leviämiseen on poikkeuksellisen nopea geneettinen transformaatio eli geenit siirtyvät mikrobeista toiseen noissa ulostekasoissa, jotka ovat lähes puhdasta virus-, bakteeri-, lois- ja bakteerifaagimassaa.
Bakteerifaagit (bacteriophages) ovat bakteerien viruksia, jotka siirtävät geneettistä materiaalia bakteerista toiseen. Syntyy koko ajan uusia patogeenisia bakteeri- ja viruskantoja, joista jotkut tartuvat ärhäkkäästi myös ihmisiin ja aiheuttavat globaalin infektion – pandemian. (Kuva 1)

Ainoa keino, millä voimme estää pandemiat, on kaikkien ulosteiden välitön käsittely siten, että vesi erotetaan kiintoaineesta ja puhdistetaan heti juomavesilaatuiseksi esimerkiksi MUST-puhdasvesilaitoksissa. Samalla ulosteista erotettu kiinteä aine ja veteen liuenneet aineet on hapetettava biohapettimissa korkean lämpötilan mikrobeilla (Thermoactinomyces) 80 asteessa kaikkien patogeenisten virusten ja bakteerien eliminoimiseksi. Sekajätteet on käsiteltävä lämpökemiallisella hajotuksella puhtaiksi alkuaineiksi. 
Nämä olemassa olevat teknologiat täytyy ottaa käyttöön jokaisessa maassa puhtaan veden ja ruuan tuottamiseksi ja infektiosairauksien estämiseksi.

Täytyy muistaa, että historiallisessa Kiinassa on osattu viljellä ja kasvattaa kotieläimiä ekologisesti tuhansia vuosia ilman eroosiota, paikallisia infektioita ja pandemioita vielä 80-luvulle asti, jolloin näin sen henkilökohtaisesti: 
Kylien ja karjasuojien lanta kerättiin jatkuvasti maakuoppiin, jotka oli peitetty ”kaasukellolla”. Tuotettu, mädätyksestä syntynyt kaasuseos puhdistettiin ja puhdistettu metaani käytettiin maatalouskoneiden energianlähteenä. (Aikaisemmin puhdistamatonta mädätyskaasua käytettiin vain ruuanvalmistukseen ja lämmitykseen). Kuopista tai altaista liete johdettiin lammikoihin, joissa kasvetettiin matoja kaloille. Kalalammikoiden vesi johdettiin levänkasvatusaltaisiin. Levät syötettiin sioille. Levien kasvatusvesi johdettiin riisipelloille ja kasvien viljelyyn. Ihmiset söivät kyllikseen riisiä, sianlihaa, kaloja ja vihanneksia ilman terveyshaittoja tai muita ongelmia. 
Kiina oli aikoinaan maailman suurin elintarvikkeiden viejä – eikä pandemioiden synnyttäjä.

Ellei jäteongelmaa ratkaista maailmanlaajuisesti, koronavirus, tai pian taas joku muu mikrobi, leviää ja maailmantalous sakkaa kuten nyt on tapahtunut. Jos tämä viesti leviäisi yhtä nopeasti kuin koronavirus, saisimme kaikki pandemiat hallintaan ilman niihin kuolleita ihmisiä.

Kuva 1. Bakteerifaagi T4: Rakenne ja infektio kierto 
1: Faagin kiinnittyminen bakteerisolun ulokkeisiin 2: DNA-molekyylin injektio, 3: Faagin osien muodostuminen, 4: Uusien faagien muodostuminen, 5: Bakteerin halkeaminen ja uusien infektoivien faagien vapautuminen. Kuvalähde: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 ,File:11 Hegasy Phage T4, Wiki E CCBYSA.png ,Created: 1 November 2017