Meidän ja Euroopan Unionin tulevaisuus

TERVE SUOMI – YHTEISET EUROOPPALAISET TAVOITTEET

  1. Kehitetään Euroopan Unionia itsenäisten valtioiden liittona, jolla on suljetut ja vartioidut rajat.
  2. Puolustetaan Suomen itsemääräämisoikeutta ja puolueettomuutta sotilaallisten liittoutumien ulkopuolella, ystävällisissä suhteissa kaikkien valtioiden kanssa.
  3. Edistetään syrjinnästä vapaata kansainvälistä yhteistyötä kulttuurissa, kaupassa ja tieteissä, kestävien ja turvallisten yhteiskuntien kehittämiseksi.
  4. Toimitaan köyhyyden poistamiseksi koulutuksella, työllistämisellä ja varmistamalla sekä taloudellinen että yhteiskunnallinen tasa-arvo kaikille suomalaisille.
  5. Arvostetaan kirjoitettua roomalaista lakia, joka pohjautuu kristillisiin arvoihin: Yksi kaikkien ja kaikki yhden suomalaisen puolesta.

Kun meillä on yhteistä tahtoa, me pääsemme yhteisiin tavoitteisiimme, koska niihin on keinot: Uudet innovaatiot ympäristön suojelemiseksi, elinolojen ja terveyden parantamiseksi sekä oikeusvaltioperiaate; – yksilön vapaudet ja velvollisuudet ja yhteiset yleiseurooppalaiset lait, jotka eivät ylitä kansallisvaltioiden perustuslakeja..

Kestävän kehityksen toteuttamiseksi esitän uutta teknologiaa ja lakialoitteita tai lainmuutosehdotuksia, arvioin niiden vaikutuksia kansantalouteen sekä kommentoin yleisemmällä tasolla erilaisia vaihtoehtoja asioiden muuttamiseksi vastaamaan paremmin ihmisten odotuksia ja tarpeita:

Terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi

Ympäristön tilan parantamiseksi

Oikeuden ja tasa-arvon edistämiseksi ja

Työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi kaikille