Terveydenhuolto, SOTE-hanke ja eläkkeet

Kokemukseni perusteella Suomessa on erittäin hyvin jo sellaisenaan toimiva terveydenhuoltojärjestelmä, myös verrattuna muihin Euroopan ja Euroopan ulkopuolisiin maihin, joissa olen asunut ja työskennellyt. Verovaroilla kustannettu ”ulkoistaminen” ei ole halvin ratkaisu.
Toteutumassa oleva SOTE-uudistus ei saa tulla kalliimmaksi ja tehottomammakksi kuin nykyinen terveydenhuoltojärjestelmämme.

Olemassa olevia terveyskeskuksia ei saa lopettaa, eikä uusia ja turhia rakentaa tilalle.

Lakialoite 10: Ulkomaisten ja kotimaisten sijoitusyhtiöiden omistamien lääkärikeskusten ja vanhusten hoitokotien voittoja ei saa maksaa verovaroista valinnanvapauteen vedoten.

Jos joku haluaa perustaa yksityisen terveydenhuoltoyrityksen, siihen on vapaa mahdollisuus. Yksityisen terveydenhuoltoyrityksen, kuten minkä tahansa muunkin yrityksen, on tultava toimeen omillaan, ilman valtion tukiaisia. Jos joku suomalainen haluaa käyttää yksityistä palvelua, hän voi ottaa sitä varten yksityisen sairausvakuutuksen.

Jokaisella suomalaisella on lakisääteinen sairausvakuutus ja sen vuoksi yleensä jo maksuton terveydenhuolto, joka toimii Suomessa erinomaisesti verrattuna moniin muihin maihin. Verovaroilla tulee tukea edelleen tätä toimintamallia, eikä yksityistä liiketoimintaa tälläkään alalla.

SOTE-hankkeen yhteydessä suunniteltu maakuntauudistus ei myöskään ole perusteltu. Se on tarpeeton ja kallis hallintorakenne, jonka korvaavat nykyisten kuntien muodostamat kuntayhtymät sujuvasti ilman lisäkuluja.

Suomessa pakolliset, lakiin perustuvat eläkemaksut maksetaan pörssiyhtiöille, jotka voivat sijoittaa eläkevarat mihin haluavat. Minusta menettely on outo.
Eläkevarallisuus ei saa olla sijoitettuna riskikohteisiin, eikä Suomen rajojen ulkopuolelle ”veroparatiiseihin”. Pörssiyhtiöt keinottelevat eläkerahastoilla, ja niissä toimivat johtajat jakavat bonuksia toisilleen.
Minusta turvallisempi käytäntö olisi maksaa eläkemaksut valtiokonttoriin, josta eläkevarallisuutta (yli 200 miljardia euroa!) voitaisiin käyttää korvamerkittynä vain suomalaisten yhteisesti omistamaan infrastruktuuriin, kuten edellä kuvasin. Eläkerahastojen varallisuutta ei saa käyttää muiden Euroopan Unionin valtioiden suoriin tukiaisiin, vakuuksiin tai Eurooppalaisen pankkiunionin takauksiin – missään tapauksessa!


Lakialoite 11: Pakolliset lakisääteiset eläke- ja vakuutusmaksut maksetaan valtiokonttoriin. Eläkerahastoilla voidaan rahoittaa vain suomalaista yhteiskuntarakennetta.

VAIKUTUKSET KANSANTALOUTEEN: Lakialoite10 

– Lakisääteisten vakuutusmaksujen maksaminen valtiokonttoriin voisi säästää vuodessa jopa 2 miljardia euroa lisää.

Aluepolitiikka, kunnat, kaavoitus ja rakentaminen

Pörssiyhtiöihin maksetuilla eläkemaksuilla on kaavoituksessa ja liikenteessä rahoitettu ja rakennettu pääkaupunkiseudulla umpiputken väli- ja pääteasemille hometaloja, liikekeskuksia ja kouluja vieri viereen.

Sähköbusseihin perustuvaa joukkoliikennettä voidaan ylläpitää halvemmalla kuin metroa keskustan ulkopuolellakin ja tarjota ihmisille paljon mieluisampi elinympäristö.

Laskin, että metron toteutuneella hinnalla olisi voitu hankkia niin monta sähköbussia ja leventää katuja niin paljon, että bussit olisivat kulkeneet joka kymmenes minuutti jokaisen kadunmutkan pääkaupunkiseudulla ja rahaa olisi jäänyt vielä ylimäärin katujen puhtaanapitoon kesät talvet.

Joukkoliikenteestä voidaan olla montaa mieltä, mutta oli kyse sitten maan päällä tai maan alla rakentamisesta, niin alkuperäinen budjetti ylittyy aina ja ilman sen kummempaa rutinaa. Yhteiskunnallisessa rakentamisessa veronmaksajien piikki on kritiikittömästi apposen auki. Tästä herää kysymys, että “pestäänkö” verovaroja yksityiseen kulutukseen olemattomalla budjettikurilla?

Suurin osuus suomalaisten kansallisomaisuudesta on kiinni asunnoissa ja muissa rakennuksissa. Sen tähden on aivan käsittämätöntä, että kun rakennus on valmis, oven sulkeminen käynnistää kompostin!

Rakennuttajat eivät näytä ymmärtävän, että kun talo kääritään umpimuoviin, se homehtuu varmasti. Lämpö ei karkaa, mutta ei kosteuskaan. Sellaista koneellista lämmitystä ei voi keksiäkään, joka varmuudella pitää umpinaisen talon sisällä lämmön aina kastepisteen yläpuolella ja estää homevauriot.

Homeitiöitä ja homeiden erittämiä myrkkyjä sisältävä sisäilma on jo nyt todella vakava terveysongelma – paljon vakavampi huoli kuin ilmaston lämpiäminen tai ulkoilman saastuminen. Lämmityskuluissa säästäminen on illuusio, joka häviää pilaantuneesta sisäilmasta sairastuneiden hoitokulujen kasvaessa ja rakennusten tuhoutuessa.

Jos puutalo vielä maalataan lateksilla (muovimaalilla), niin seinät lahoavat myös ulkopuolelta muutamassa vuodessa. Minusta tuntuu, että syy ongelmaan löytyy rakennusammattilaisten koulutuksesta. Rakennusarkkitehdit, suunnittelijat, rakentajat ja rakennustarkastajat eivät suinkaan aina ole tehtäviensä tasalla. Tämä täytyy huomioida opetuksen sisällön uudistamisessa.

Lakialoite 12: Säädetään uusi rakennus- ja rakennusvalvontalaki rakentamisen laadun takaamiseksi.

VAIKUTUKSET KANSANTALOUTEEN: Lakialoite 12 

– Valvotulla budjettikurilla säästyy kunnissa noin miljardi euroa vuodessa.

– Rakennusten korjaus- ja ylläpitokuluissa säästöt ovat moninkertaiset. 

-Korvaamalla kerrosrakenteet massiivirakenteilla ja siirtymällä ilmastoinnissa kastepisteen huomioivaan teknologiaan tulevat säästöt terveydenhuoltokuluissa olemaan mittaamattoman arvokkaat.