LAIN VALVONNAN JA OIKEUSLAITOKSEN UUDISTAMINEN

Turvallisuuden ja lakien valvonta

Poliisien koulutukseen, määrään ja palkkaukseen on tehtävä huomattava sisällöllinen parannus varmistamalla, että tehtäviin valitaan vain niihin soveltuvia henkilöitä.

Poliisilla on oltava valmiudet käsitellä ja tutkia kaikki rikosilmoitukset ja tutkia sellaisetkin tapaukset, joissa syyllinen ei ole etukäteen tiedossa. 

Yksilön ja yleisön turvallisuuden parantamiseksi otetaan partioivilta poliiseilta kaikki vahingoittavat aseet pois. Aseita saavat kantaa vain erikoiskoulutetut poliisin yksiköt.

Lakialoite 18: Poliisien tehtäviä ei saa luovuttaa yksityisille vartiointiliikkeille. 

Poliisin palvelut pitää säilyttää myös maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla. Poliisin tulee partioida paikallisesti ja näkyvästi yleisön joukossa, eikä vain istua ja ajella autoissa. Panssariajoneuvot kuuluvat vain ja ainoastaan puolustusvoimille, eivät poliisille

Lakialoite 19: Poliisin ja armeijan tehtävät on erotettava toisistaan. Panssariajoneuvossa istuva, hampaisiin asti aseistettu poliisi on turvallisuusriski, ei turvallisuuden takaaja.

Oikeuskäytäntöjen uudistaminen

Yleisen syyttäjän tai haasteen perusteella nostettu oikeuskäsittely tulee ratkaista viipymättä varmennettujen todisteiden kautta, joiden perusteella kaikista osapuolista riippumaton oikeusneuvosto tekee yksimielisen päätöksen syyllisyydestä tai syyttömyydestä, eivät tuomari tai tuomarit äänestämällä.

Varmentamattomien tai väärien todisteiden esittäminen oikeudessa on erittäin raskauttava ja ehdottomalla vankeudella rangaistava teko. Valaehtoiset todistukset on aina ja poikkeuksetta otettava oikeudessa päätösten perusteiksi.

Tuomarit ovat laiskuuttaan, tietämättömyyttään tai vaikutuksille alttiina liian usein jättäneet valaehtoiset todistukset huomiotta. Tästä ovat todisteena Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökset, joissa Suomen valtio (tuomari) on poikkeuksetta todettu syyllistyneen laittomien tuomioiden langettamisiin.

Tilanne korjaantuu kun tuomari on oikeudessa puheenjohtaja, ei tuomiopäätöksen tekijä. 

Rangaistus tai oikeuden päätös asiassa on määrättävä samasta rikoksesta tai erimielisyydestä yhtenäisesti samalla tavalla, perustuen kirjoitettuun lakiin, ei tuomarin mielipiteeseen.

Rikoksen uhriksi joutuneen asema on turvattava ja kärsimykset korvattava viran puolesta myös taloudellisesti ja auttamalla ja opastamalla. Nyt vain vapautetulle tai tuomiota kärsivälle vangille ohjeistetaan miten yhteiskunnassa taas toimitaan.

Lakialoite 20: Jokaisella Suomen kansalaisella on oltava oikeus maksuttomaan oikeudenkäyntiin ilman pakollista asianajajaa. 

Lakialoite 21: Lakialoitteella oikeuskäytännöstä on tarkoitus turvata yksilön tasa-arvo ja oikeusturva lain noudattamisessa ja estää satunnaisten, epäpätevien tai vaikutuksille alttiiden päätösten syntyminen, kuten nykykäytännössä usein tapahtuu.