RAHOITUSLAKIEN UUDISTAMINEN

Luottotiedot ja rekisterit

Maksamattomista laskuista tai lainoista eivät saa pitää rekistereitä muut kuin asianomaiset. Nämä rekisterit eivät saa olla julkisia ilman asianomaisten nimenomaista suostumusta.

Lainan antajan on oltava itse vastuussa antamastaan lainasta tai rahoituksesta samoin kuin osakkeisiin sijoittaja on itse vastuussa tuotoista tai tappioista. Tällöin lainan antaja tai rahoittaja ei voi periä lainaa, eikä sovittua korkoa, oikeudessa eikä ulosoton kautta, mutta voi omistaa rahoittamansa osuuden ja sen tuoton tai saada sovitun etuuden, jos niin on keskinäisesti sovittu. Tämä pätee kaikkiin annettuihin luottoihin mukaan lukien myös kansainvälisten rahoittajien tarjoamat pikavipit ja pankkilainat, joiden tuotoista ei makseta Suomeen verojakaan.

Lakialoite 17: Säädetään uusi rahoituslaki, jolla estetään koronkiskonta, turvataan yksilön henkilökohtaiset oikeudet päättää omista taloudellisista asioistaan ja suojaudutaan nykyisenkaltaisen rahoitusliiketoiminnan aiheuttamilta haitoilta ja kustannuksilta sekä estetään luottotietojen käyttö estämään normaali elämä ja liiketoiminta. Tämä merkitsee sitä, että ulosottolaitos ja nykymuotoiset asiakastietorekisterit voidaan lakkauttaa. 

VAIKUTUKSET KANSANTALOUTEEN: Lakialoitteet 17, 20 ja 21 

Jopa 500 000 suomalaista voi vapautua veloista normaaliin turvattuun elämään.

– ja 10 000 yritystä pääsee takaisin jaloilleen (irti 90-luvun pankkilamasta) 

Tämä voi työllistää yhdessä uusien yritysten kanssa jopa 200 000 suomalaista