SOVELLUTUKSIA:
⁃ Ekologiset perusteet (Mädätys 1 vai hapetus 2 maatalouden sivuvirtojen ratkaisijana)
⁃ Maatalous (Karjatilan sivuvirtojen taloudellinen ja ekologinen hyödyntäminen 3, lannankäsittelymenetelmien vertailu 4)
⁃ Kuntatalous (Viemärivesien puhdistus 5)

⁃ Metsäteollisuus (Sellua puita kaatamatta mikrobisellusta 6, microbial cellulose 7)
⁃ Kaivosteollisuus (Metalleja ja mineraaleja luontoa pilaamatta kuivarikastusmenetelmällä 8, ja kaivosten vedet puhdistamalla 9)
⁃ Energia (Elämä ilman kaatopaikkoja pyrolyysillä 10 ja gravitaatioputkilla)

 
  •